Share

Huurders sociale huurwoningen met minimum inkomen gaan minder huur betalen

MEDEMBLIK – Woningcorporaties, gemeenten, provincies en het rijk hebben afspraken gemaakt om meer betaalbare sociale huurwoningen te creëren en huren voor mensen met een minimuminkomen te verlagen. Daartoe tekenden zij donderdag zogeheten prestatieafspraken.

Voor huurders met een inkomen op of onder 120 procent van het sociaal minimum en een huur hoger dan € 550,- komt in 2024 een éénmalige huurverlaging van gemiddeld € 57,-. Daarnaast moeten meer sociale huurwoningen worden gebouwd en veel woningen worden verduurzaamd.

Achterliggende gedachte is dat de corporaties er geld voor hebben, omdat op 1 januari de verhuurdersheffing voor corporaties wordt afgeschaft. Het streven is dat de huren voor alle huurders van corporaties worden gematigd.

Totaal aantal keren gelezen: 46 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 3 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen