Huiseigenaren onterecht verplicht tot hybride warmtepomp

NEDERLAND – Bijna 2,5 miljoen huiseigenaren dreigen onterecht verplicht te worden een hybride warmtepomp aan te schaffen als demissionair minister De Jonge bij zijn plannen blijft. Volgens de minister verdienen warmtepompen zich in de meeste gevallen binnen 7 jaar terug. Maar uit onderzoek in opdracht van Vereniging Eigen Huis blijkt dat bij bijna 2,5 miljoen woningen deze periode langer is; gemiddeld 9,5 jaar.

Verplicht hybride waterpomp

Huiseigenaren moeten vanaf 2026 een hybride warmtepomp kopen zodra hun cv-ketel aan vervanging toe is. Om te bepalen welke woningen onder deze verplichting vallen, heeft de minister onderzoek laten doen. Vereniging Eigen Huis is kritisch op dat onderzoek omdat de inflatie en de onderhoudskosten niet zijn meegenomen en het gebaseerd is op onrealistische aannames over het gemiddelde gasverbruik (warmtevraag) van verschillende woningtypes. Dit heeft grote invloed op de terugverdientijd van de warmtepompen. “Als huiseigenaar word je geacht een flinke investering te doen van zo’n 5.000 euro. Dan moet deze verplichte investering wel gebaseerd zijn op een reële thuissituatie en niet op een papieren werkelijkheid. Anders word je onterecht verplicht een warmtepomp aan te schaffen. Dat vinden wij onrechtvaardig en maken we ons zorgen over,” zegt Cindy Kremer, directeur van Vereniging Eigen Huis.

Onderzoeksrapport warmtepomp

Uit het onderzoeksrapport van Vereniging Eigen Huis blijkt ook dat de verplichte aanschaf van een warmtepomp nadelige gevolgen heeft voor de financiële buffer en flexibiliteit van kwetsbare huiseigenaren. Ze kunnen op drie manieren een warmtepomp financieren: uit eigen financiële middelen, via een lening bij het Nationaal Warmtefonds of door het verruimen van hun hypotheek. Voor een renteloze lening van het Warmtefonds mag het jaarlijkse verzamelinkomen niet hoger zijn dan 60.000 euro. “Er zijn zo’n 1 miljoen huiseigenaren die rondom de inkomenseis verdienen. Als zij een lening met rente moeten afsluiten, gaan zij er financieel op achteruit. Deze groep ziet de minister nu over het hoofd. Om de financiële risico’s voor deze groep te beperken, pleiten wij voor een verhoging van de warmtepompsubsidie,” stelt Kremer.

De hybride warmtepomp is niet in alle gevallen negatief. Voor sommige woningen is het een goed en duurzaam middel om energie te besparen en de energierekening laag te houden. Kremer: “Huiseigenaren kunnen prima zelf bepalen of een warmtepomp een goed alternatief is voor hun woning. Maar bij deze verplichting neemt de minister de individuele thuissituatie niet mee en is dus maatwerk nodig.” Ook wil de vereniging dat de minister kijkt naar de financiële gevolgen van de totale energietransitie voor huiseigenaren. “Huiseigenaren worden namelijk de komende jaren ook al belast met investeringen in verduurzamingsmaatregelen zoals isolatie,” aldus Kremer.   

Het onderzoek werd uitgevoerd door adviesbureau Berenschot in opdracht van Vereniging Eigen Huis. Daarbij was de vraag om kritisch te kijken naar welke woningen precies onder de verplichting vallen, waarop de verplichting is gebaseerd en wat de financiële gevolgen zijn voor woningeigenaren.