Hoornseweg Wognum blijft de VVD bezighouden

WOGNUM – Het lijkt meer en meer een gebed zonder einde te worden, zeker nu de Hoornseweg van het Hoogheemraadschap begin dit jaar is overgegaan naar de gemeente Medemblik zonder dat er een definitieve oplossing is gevonden voor alle problemen die op deze weg spelen.

VVD schakelt universiteit in

De VVD Medemblik heeft contact gezocht met de Universiteit van Breda met de vraag of zij de gemeente kunnen ondersteunen, of een student vrijmaken die wegenbouwkunde studeert, en zo van adviezen te voorzien over de Hoornseweg in Wognum.

Tom Beerepoot (VVD) laat weten at de universiteit dit zeer interessant ziet als afstudeeropdracht en dat zij hier graag aan mee willen werken maar dat het de student is die moet bepalen voor welke afstudeeropdracht zij kiezen.

Lees ook: Verkeersonderzoek Hoornseweg Wognum, nieuwe weg meest voor de hand liggend

Problematiek Hoornseweg

Beerepoot: “Wij hebben dit vervolgens met de betrokken wethouders besproken die hebben toegezegd om te zullen onderzoeken of zij een dergelijke afstudeeropdracht zouden kunnen faciliteren. De organisatie heeft deze week voor terugkoppeling zorg gedragen en daarbij aangegeven dat zij een dergelijke afstudeeropdracht, op dit moment, niet kunnen faciliteren. Wel gaf de verantwoordelijk teamleider aan dat er voor de ontsluiting van de nieuwe woonwijk Wognum Noord een mobiliteitsonderzoek dient te worden uitgevoerd en dat zij in dit mobiliteitsonderzoek de Hoornseweg ook graag willen meenemen.

Tekst loopt door onder de foto

Beerepoot heeft nu het college gevraagd om een kopie van de opdracht aan het bureau dat het mobiliteitsonderzoek gaan uitvoeren en Beerepoot wil dan het liefst dat ook de nieuwe woonwijk Nibbixwoud-West en een betere ontsluiting van het industrieterrein Overspoor/Westerspoor hierin mee wordt genomen.

Lees ook: Snelheidscontrole Hoornseweg Wognum levert ruim 800 boetes op, snelste reed 86 km/u