Share

Hoogheemraadschap gaat de sloten schouwen, ook die bij u

MEDEMBLIK – Vanaf maandag 18 oktober controleren zo’n honderd schouwmeesters de sloten in ons gebied. Zij kijken of de sloten voldoende schoon zijn. Een schone sloot is nodig om het water snel af te kunnen voeren naar gemalen bij hevige neerslag. De sloten moeten vrij zijn van (water)planten die de doorstroming van het water belemmeren, overhangende takken en afval. De najaarsschouw start ieder jaar vanaf de derde maandag in oktober.

Wie moet er iets doen?

Eigenaren van een perceel grenzend aan een sloot zijn onderhoudsplichtig, en moeten de sloot onderhouden. In enkele gevallen is de onderhoudsplicht anders toegewezen. In de Legger Wateren vindt u de informatie over de sloten grenzend aan uw perceel.

Wanneer is een sloot schoon?

Een sloot is schoon als 90% van de slootbreedte vrij is van begroeiing, voor duikers en bruggen alle begroeiing is verwijderd, de sloot vrij is van afval en er geen takken en bomen over de sloot hangen. Daarnaast is het van belang dat uitgezakte oevers worden hersteld zodat het slootprofiel beschikbaar blijft voor de aan- en afvoer van water.

Tekst loopt door onder de video

Ecologie

Naast ruimte in de sloot voor een goede aan- en afvoer van water zijn ook waterkwaliteit, ecologie en een stabiele oever van belang. Aan beide oevers van een sloot mag 5% van de slootbreedte aan begroeiing blijven staan. Zo mag er bijvoorbeeld bij een sloot van 4 meter breed, 20 cm begroeiing blijven staan per oever. Waterplanten dragen bij aan een gezonde waterkwaliteit. Daarnaast geven de planten beschutting tijdens de maaiwerkzaamheden aan vissen en andere waterdieren. Door dit randje te laten staan wordt ook oeverafslag voorkomen en vindt er minder uitspoeling plaats van voedingstoffen in het water.

Meer informatie

Meer informatie staat op de pagina Najaarsschouw. Bellen kan ook. Tijdens kantooruren is het schouwteam bereikbaar via telefoonnummer 072 – 582 8282.

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen Heb jij een tip voor de redactie? Mail ons op redactie@medemblikpraat.nl