Hart voor Medemblik: “Laat Nederland niet stilvallen”

MEDEMBLIK – De val van het kabinet heeft grote gevolgen, veel onderwerpen worden niet meer behandeld en belanden op de plank en worden pas weer opgepakt als er een nieuw kabinet is. De Tweede Kamer beslist welke onderwerpen wel en niet meer door het huidige demissionaire kabinet mogen worden behandeld.

Rick Mensink Hart voor Medemblik
Rick Mensing, Hart voor Medemblik

Rick Mensink van Hart voor Medemblik maakt zich hierom zorgen en voor Hart voor Medemblik is het dan ook volstrekt onacceptabel dat grote maatschappelijke opgaven niet meer gaan worden behandeld zolang er geen nieuw kabinet is.

Lees ook: Hart voor Medemblik vraagt inwoners om mening over gemeentelijk referendum en start enquête

Hart voor Medemblik wil actie

Rick Mensink wijst het college op een petitie opgesteld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) waarin zij oproepen om in elk geval op vijf urgente maatschappelijke onderwerpen door te pakken: bestaanszekerheid, woningbouw, energietransitie, jeugdzorg & gezondheid en asiel & migratie.

Mensink: “De VNG, heeft om het belang hiervan te onderstrepen een petitie in het leven geroepen. Hierin vraagt de VNG de Kamerleden de gemeenten in staat te stellen hun verantwoordelijkheid voor genoemde dossiers te blijven nemen, door te zorgen voor de benodigde middelen en uitvoerbare wet- regelgeving.”

Rick Mensink wil nu van het college weten of zij op de hoogte zijn van de petitie en of zij de petitie steunen maar ook of het college bereid is de petitie zo spoedig mogelijk onder de aandacht brengen en zelf de petitie ook te gaan ondertekenen.

Loading