Hart voor Medemblik komt met voorstel voor referendum

MEDEMBLIK – Hart voor Medemblik heeft in de maand augustus een online enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Medemblik over het referendum. Hart voor Medemblik is zelf groot voorstander van een referendum om zo de lokale democratie te versterken en de inwoners van de gemeente Medemblik meer inspraak te geven.

Hart voor referendum

Volgens Hart voor Medemblik biedt de huidige besluitvormingsprocessen binnen de gemeente Medemblik onvoldoende inwonersparticipatie waardoor volgens Hart voor Medemblik er soms afstand tussen de gemeenteraad en de inwoners van de gemeente Medemblik ontstaat.

Lees ook: Hart voor Medemblik vraagt inwoners om mening over gemeentelijk referendum en start enquête

Dit kan volgens Hart voor Medemblik leiden tot een verminderd vertrouwen in het lokale bestuur en dat beslissingen vooral door een selecte groep worden genomen. Hart voor Medemblik ziet met het houden van referenda de kans voor de inwoners van de gemeente Medemblik om meer betrokken te worden bij de politiek van de gemeente Medemblik.





















Referendum niet bindend

De wet staat (nog) niet toe dat in Nederland een bindend referendum wordt gehouden, wel bestaat er de mogelijkheid van een raadgevend referendum, maar de uitslag van een raadgevend referendum legt geen verplichtingen op aan de politiek.

Hart voor Medemblik plaatst ook kanttekeningen bij een referendum. Hart voor Medemblik wijst op de uitvoering en het organiseren van een referendum dat veel energie vraagt van de gemeente Medemblik en haar inwoners. Hart voor Medemblik kiest daarom voor een referendum waarbij een x-aantal benodigde steunverklaringen nodig zijn om zo te garanderen dat het referendum alleen wordt ingezet als er voldoende draagvlak is.

De kosten liggen volgens Hart voor Medemblik ergens tussen de 35.000 en 200.000 euro, dit is volgens Hart voor Medemblik door andere gemeenten reeds uitgezocht. De kosten liggen dan vooral in het organiseren van het referendum zelf, zoals het regelen van stempassen, stembiljetten, stembureaus, tellers en wat er nog meer bij komt kijken. Hart voor Medemblik wil dan ook dat deze kosten onderdeel moeten gaan worden van de besluitvorming over de uitvoering van het referendum.

Tijdens de commissievergadering van 16 oktober aanstaande zal Hart voor Medemblik het initiatiefvoorstel op tafel brengen waarna de gemeenteraad eind deze maand haar definitieve oordeel hierover zal gaan geven.

Het is voor nu nog onduidelijk hoe de overige partijen in de gemeenteraad hierover denken. De tijd zal het dus moeten gaan leren.