Gemeenteraad Medemblik roept provincie op om niet stikstofkoers kabinet te volgen

MEDEMBLIK – De laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces werd nog wel even een stevige door de stikstof/boerencrisis waar Nederland mee te maken heeft. Een motie van het CDA ondersteund door de VVD, ChristenUnie en Hart voor Medemblik waarin het college werd opgeroepen om zich sterk te maken bij de provincie om vooral niet de koers van het kabinet te volgen wat het stikstofbeleid betreft, werd op MORGEN!, GemeenteBelangen, GroenLinks en D66 na , aangenomen.

Volgens de woordvoerder voor landbouw, Dieter Venema, van Hart voor Medemblik, betekend het stikstofbeleid voor de boeren het doodvonnis, ‘en dan te denken dat juist wij hier in West-Friesland voorop lopen in Nederland wat efficiëntie en innovatie betreft, dat gooi je dus in 1x weg,‘ Maar ook voormalig wethouder voor de VVD en nu gewoon weer gemeenteraadslid Andrea van Langen zegt dat de motie laat zien hoe ‘wij’ hier in Medemblik over het beleid dat vanuit Den Haag richting de provincies is gestuurd denken: ‘West-Friesland is de voedselschuur voor grote delen van Noord- en Zuid-Holland en daar blijf je vanaf. Dit stikstofbeleid gaat er voor zorgen dat in West-Friesland de (bloem)kooltelers die rondom De Weelen zijn gevestigd wel kunnen stoppen met het verbouwen van (bloem)kolen,’ aldus Van Langen

Tegenwind kwam vanuit MORGEN!, 1 van de 3 coalitiepartijen die tegenstemden, waar Siem Zeilemaker duidelijk liet weten dat wij allemaal onderdeel zijn van het grote probleem dat stikstof heeft en dat iedereen zijn deel moet bijdragen, bedrijven maar ook de bewoners. Een andere coalitiepartij, D66, stemde ook tegen. Senna Rood wees vooral naar de zeer slechte communicatie vanuit Den Haag richting de boeren, ‘dit zorgt juist voor heel veel onrust bij de boeren,‘ aldus Rood.

De motie werd aangenomen met 17 stemmen voor en 12 stemmen tegen, waarbij het opvallend was dat 3 van de 4 coalitiepartijen tegenstemden en het CDA, de indiener van de motie, met steun van de oppositie de motie er door wist te drukken.