GemeenteBelangen wil van college weten waar de voorlichting over vuurwerk blijft.

MEDEMBLIK – Roelandt Paarlberg (GemeenteBelangen) vraagt zich af wanneer de gemeente Medemblik haar voorlichtingscampagne gaat starten over (illegaal) vuurwerk binnen de gemeente Medemblik. Eind december 2018 heeft de toenmalige gemeenteraad een motie aangenomen die het college opriep om de inwoners van de gemeente Medemblik tijdig en degelijk voor te lichten, in meerdere talen, over het gebruik, het gevaar en de overlast van consumentenvuurwerk.

Het zag er lang naar uit dat er in Nederland een vuurwerkverbod zou komen maar het kabinet heeft dit voor zich uitgeschoven omdat dit geen meerderheid kreeg in de Tweede Kamer. Wel kan een gemeente lokaal een vuurwerkverbod instellen, maar hier doet de gemeente Medemblik niet aan mee.

Lees ook: Steeds meer gemeenten stellen algeheel vuurwerkverbod in, Medemblik (nog) niet.

Vuurwerkoverlast

Roelandt Paarlberg (GemeenteBelangen)

Overlast van te vroeg afgestoken vuurwerk begon dit jaar al eind september, en dan werd er vooral veel illegaal zwaar knalvuurwerk afgestoken. Tot op de dag van vandaag is het in alle kernen binnen de gemeente Medemblik vooral ’s avonds raak wat het afsteken van (zwaar) vuurwerk betreft en loopt het aantal vernielingen door vuurwerk ook weer op.

Paarlberg wil nu van het college weten wanneer Medemblik gaat starten met de voorlichting. Maar ook welke initiatieven en ideeën er de afgelopen jaren zijn opgehaald onder de inwoners van de gemeente Medemblik over het afsteken van vuurwerk veilig te laten plaatsvinden en/of te verbieden. en mochten er initiatieven zijn binnengekomen wat de gemeente Medemblik hiermee heeft gedaan.

Roelant Paarlberg maakt zich ook grote zorgen over de woningen die voorzien zijn van een rieten dak en het afsteken van vuurwerk in hun omgeving. De ramp met de molen Ceres ligt nog vers in het geheugen en rondom deze molen is dan nu ook een vuurwerkverbod ingesteld.

Handhaving

Onder de inwoners van de gemeente Medemblik heerst vooral verontwaardiging dat er niets wordt gedaan tegen de overlast, de BOA’s zie je niet handhaven en voor de politie is het handhaven van vuurwerkoverlast geen prioriteit. Paarlberg wil dan ook weten op welke manier de gemeente Medemblik de vuurwerkregels gaat handhaven en of er meer handhavers gaan worden ingezet om te handhaven.

Vernielingen

Het is elk jaar weer raak in de gemeente Medemblik, diverse gemeentelijk meubilair wordt moedwillig gesloopt met vuurwerk. De kosten om het gesloopte meubilair te vervangen loopt vaak in de duizenden euro’s, geld dat weer door de belastingbetaler moet worden opgehoest.

Paarlberg wil dan ook weten hoe de gemeente Medemblik omgaat met deze moedwillige vernielingen en wat de gemeente Medemblik er aan doet om dit te voorkomen.

Welke boetes en straffen krijg ik voor het bezitten of afsteken van verboden vuurwerk?

De minimale boete die u kunt krijgen is € 100 en een aantekening in het strafblad. Afhankelijk van de vuurwerkovertreding kunnen de boetes of straffen flink hoger worden. Vuurwerk inleveren kan bij uw gemeente of milieudienst.

Als u zich niet aan de regels houdt, kunt u een boete krijgen van minimaal € 100. U krijgt dan ook een aantekening in uw strafblad. Daardoor kunt u mogelijk geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) meer krijgen. Een VOG heeft u soms nodig voor een nieuwe baan, stage of opdracht als zzp’er of vrijwilliger.

Overtreedt u de regels vaker, dan is de straf zwaarder. Ook de hoeveelheid vuurwerk en of er sprake is van (overmatig) alcoholgebruik bepaalt de straf of boete.

Halt-straf voor kinderen tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar die verboden vuurwerk afsteken kunnen een Halt-straf krijgen. Bij lichte overtredingen kunnen ze zo een boete voorkomen. Jongeren krijgen dan van stichting Halt een straf om ze aan te sporen tot ander gedrag, bijvoorbeeld door rommel op te ruimen of excuses aan te bieden. Na een Halt-straf krijgen zij geen aantekening in hun strafblad.