Gemeentebelangen wil teveel betaalde rioolheffing terugbetalen aan belastingbetaler

MEDEMBLIK – Luiten Plekker, fractievoorzitter van GemeenteBelangen, zal tijdens de aankomende raadsvergadering een amendement indienen waarin het college wordt opgeroepen om teveel betaalde rioolheffing over 2022 terug te betalen aan de belastingbetaler. Omdat de gemeente Medemblik meer btw. heeft toegerekend aan de rioolheffing is er meer belasting binnengekomen dan begroot.

Luiten Plekker zegt hierover dat de rioolheffing kostendekkend moet zijn en dat de rioolheffing wordt betaald door eigenaren van een woning of niet-woningen welke direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. In totaal is in 2022 een bedrag van € 352.000,- teveel betaalt door de belastingbetaler.

Plekker ziet het liefst dat de gemeente Medemblik in 2024 een éénmalige verlaging van de rioolheffing gaat doorvoeren, deze heffing zal dan volgens Luiten Plekker wel de jaren daarna ook van invloed zijn op de rioolheffing.

De gemeenteraad zaal donderdagavond een besluit nemen over het voorstel van GemeenteBelangen