Geen alternatieven voor senioren, blijven daarom langer in huidige woning wonen

MEDEMBLIK – Dat blijkt uit onderzoek gehouden in West-Friesland. Het onderzoek is een actie uit het woonakkoord tussen de gemeente in West-Friesland, Drechterland, Enkhuizen Stede Broeck, Medemblik, Opmeer, koggenland, Hoorn en de provincie Noord-Holland. De doelstelling van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in voldoende passende en wenselijke woningen voor senioren in West-Friesland met als kern welke woonvormen wenselijk zijn voor zeventigplussers, hoeveel woningen er de komende 20 jaar nodig zijn voor zeventigplussers in West-Friesland en welke voorzieningen nodig zijn om zo lang mogelijk prettig oud te kunnen worden in de eigen omgeving.

Geen alternatieven

Uit de gesprekken met de experts en de groepsgesprekken wordt duidelijk dat voor veel van de deelnemende senioren de huidige woningen geschikt zijn, maar te ruim. Omdat er geen alternatieven zijn blijven senioren in de huidige woning wonen en stokt de doorstroming. Uit het onderzoek wordt tevens duidelijk dat de wensen van senioren verschillen. Dé senior bestaat niet. Een passende woning heeft minimaal twee slaapkamers is gelijkvloers, levensloopbestendig en het liefst van nieuwbouwkwaliteit. De kwaliteit van de woning, de ligging van de woning en de voorzieningen zijn belangrijk.

West-Friesland vergrijst

De groep senioren verdubbelt de komende twintig jaar. De senioren geven aan dat de gewenste passende koopwoning of huurwoning op dit moment ontbreekt. Om de groei van het aantal senioren op te vangen en daarmee de doorstroming te stimuleren is er behoefte aan verschillende typen seniorenwoningen. De stap tussen de huidige en de seniorenwoning moet daarbij niet te groot zijn. De groep senioren (65+) neemt in de periode 2019-2040 extra toe met 45%. Binnen deze groep senioren stijgt het aandeel alleenstaande met 85% in de periode 2019-2040. Dit heeft zijn weerslag op de vraag naar passende woningen voor senioren in West-Friesland. Senioren worden in de periode tot 2040 de snelt stijgende groep op de woningmarkt. Daarmee stijgt ook de vraag naar woningen waar zorg geboden kan worden. Deels kan zorg opgevangen worden als senioren langer thuis blijven wonen. Geclusterde woonvormen maakt het leveren van zorg effectiever en voorkomt opname in verpleeghuizen. En ondanks dat de verblijfsduur in verpleeghuizen afneemt is door de vergrijzing tot 2040 meer verpleeghuiscapaciteit nodig.

Behoefte aan minimaal 9000 seniorenwoningen

Volgens de Prognose van de provincie Noord-Holland 2021 is er tot 2040 een extra woningbehoefte van minimaal 9.000 woningen. Senioren zijn verhuisgeneigd en op zoek naar een passende woning.Om voldoende zorg te kunnen garanderen is het van belang dat senioren zo vroeg mogelijk passend en geclusterd wonen. Het grootste deel van de minimaal 9.000 nieuwe woningen moeten passende woningen zijn die voor senioren geschikt en gewenst zijn. Maar de regio wil ook starters en jonge gezinnen huisvesten, mede om dezelfde vergrijzing in evenwicht te brengen. Dit leidt tot een spanningsveld.

Voorzieningen en zorg zijn bepalend bij de keuze van een woning. Voorzieningen die genoemd zijn: ontmoetingsmogelijkheden; winkels op looppafstand; openbaar vervoer en een goede inrichting van de openbare ruimte. Een gemeenschappelijke tuin wordt meerdere keren genoemd. Senioren blijven het liefst in de eigen omgeving (wijk of dorp) wonen. Verhuizen naar een naastgelegen dorp is nog denkbaar, maar de afstand moet niet te groot zijn

Veiligheid, geborgenheid en eigen regie staat centraal voor senioren

Opvallend is dat een grote groep senioren geneigd is om te verhuizen, maar dat in de praktijk niet doet. De belangrijkste reden die ze zelf aangeven is dat er geen passende woningen zijn. Daarbij spelen een aantal waarden die de keuze om te verhuizen beïnvloeden. Het gaat om dieperliggende overtuigingen. Eigen regie, veiligheid en geborgenheid zijn waarden die uit de groepsgesprekken naar voren komen. Senioren laten zich niet dwingen. Ze willen zelf de keuze maken. Wel kunnen ze verleid worden met een passend aanbod.