Financiën Medemblik nog verder onder druk door de coronamaatregelen

MEDEMBLIK – De nieuwe maatregelen opgelegd door het kabinet zorgt ervoor dat het huishoudboekje van de gemeente Medemblik weer iets dieper rood gaat worden. Er was gerekend op een verdere versoepeling en dat de ambtenaren vanaf 8 november weer gewoon op het gemeentehuis zouden gaan werken en niet meer thuis.
De gemeente Medemblik zegt hierover: ‘De nieuwe maatregelen zorgen voor extra werkzaamheden op het gebied van handhaving en toezicht, communicatie, regie en verantwoording, beveiliging en vergunningverlening. De extra werkzaamheden zijn niet voorzien en hebben gevolgen voor de financiën nu er voor 2022 geen budget in de begroting is opgenomen hiervoor.

Thuiswerken

Om het werken op het gemeentehuis weer mogelijk te maken is de laatste weken hard gewerkt om dat weer mogelijk te maken door de werkplekken weer volledig in te richten. Met een digitaal reserveringssysteem konden de medewerkers voor maximaal 3 dagen per week een werkplek reserveren. Met de nieuwe maatregelen geldt er per direct wederom een dringend advies om minstens de helft van de tijd thuis te werken. Ook de gemeente Medemblik geeft daar gehoor aan. Dat houdt in dat er geen 3 maar maximaal 1 dag per week op kantoor gewerkt kan worden. Als er ruimte is kan voor een tweede dag gereserveerd worden.

Verkiezingen 2022

Het kabinet wil de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 verlengen tot 1 juli 2022. Deze wet maakt het mogelijk om de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 te verspreiden over meerdere dagen. Het doel is om drukte op de stembureaus te voorkomen. De organisatie van een verkiezing en het regelen van de  bezetting van de stembureaus op de verkiezingsdagen start 6 maanden vooraf. Als de wet in werking treedt brengt dat extra werk en kosten met zich mee. Of er compensatie vanuit het Rijk is nog niet bekend. Begin december weet de gemeente Medemblik of deze wet van kracht gaat.
In de begroting van 2022 is geen budget opgenomen voor de extra werkzaamheden als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen. Het laatste financiële pakket van de Rijksoverheid in mei dit jaar heeft nog geen opvolging gekregen en nu is het nog onduidelijk of er verdere compensatie komt. De gemeente Medemblik er echter rekening mee houden dat we in ieder geval ook het eerste kwartaal van 2022 extra werkzaamheden en uitgaven gaan hebben.
Denk daarbij onder andere aan toezicht en handhaving, beveiliging, regie en verantwoording, vergunningverlening en communicatie en de verkiezingen. In de Lentenota zal de gemeente Medemblik een overzicht van de extra kosten die zij hebben gemaakt als gevolg van de nieuwe maatregelen.