Els van Den Bosch over schoolverlaters PRO en VSO: ‘U wilt uw zoon of dochter toch ook niet thuis op de bank?’

ANDIJK – Els van den Bosch uit Andijk is sinds een jaar of vijf, zes ambassadeur van De Praktijkschool. Dat was toen een mooi moment zegt Els, maar het is natuurlijk meer dan een mooi naamplaatje op een stevige boomstam zoals je op de foto ziet.

Els; “Als ervaringsdeskundig moeder ben ik benaderbaar voor ouders van schoolverlaters uit het Praktijkonderwijs of Voortgezet Speciaal Onderwijs. En als raadslid span ik me in om het beleid zo passend als maar mogelijk te krijgen. Denk daarbij aan loonkostensubsidie, jobcoaching, arbeidstoeleiding, thuiszitters, het jongerenloket, leerplichtambtenaar. Want je wilt toch niet dat jouw jongere thuis op de bank zit als hij/zij de school verlaat?”.

Graag zet zij dit voort na de verkiezingen van 16 maart. Je kunt op haar stemmen; CDA Medemblik, lijst 2, nummer 3.

Werk is de beste voorwaarde voor  bestaanszekerheid.

Dat klinkt prachtig, maar wel erg algemeen en politici hebben de gewoonte om het daarbij te houden. En dan is iedereen het met je eens. Maar over de invulling blijft men dan vaag. Het CDA Medemblik probeert juist waar mogelijk een meer concrete invulling van haar idealen op te schrijven. Over specifiek dit onderwerp leest u in ons verkiezingsprogramma:

Wij pleiten ervoor dat schoolverlaters van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs zonder passende uitstroomplek goed worden ondersteund. De wachtlijst voor beschut werk mag er niet toe leiden dat zij thuis op de bank komen te zitten. Wij zien graag creatieve oplossingen en denken hierbij aan het langer ingeschreven blijven staan op de school of dat ze kansrijk zijn voor het doelgroepenregister,” aldus Els van den Bosch

Het CDA wil dat er maatwerk wordt geboden aan de jongeren tussen de 16 en 27 jaar.

De toegang tot regelingen van de Participatiewet zijn ingewikkeld. Het CDA wil dat jongeren tussen de 16 en 27 jaar die niet in aanmerking komen voor een uitkering weten dat er ondersteuning vanuit de gemeente mogelijk is. We zijn positief over de stappen die lokaal voor hen gezet worden en ook met behulp van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam West-Friesland.