Els van den Bosch (CDA): ‘alleen samen realiseren we de energieneutrale ambitie’

MEDEMBLIK – De raad van Medemblik heeft donderdagavond met 25 stemmen voor en 1 tegen het uitvoeringsprogramma Energieneutraal West-Friesland vastgesteld. In het Westfriese Pact 7.1 is afgesproken om deze ambitie samen met regionale bedrijven en maatschappelijke organisaties uit te werken. 

Els van den Bosch (CDA) zegt tegen de redactie van Medemblik Actueel dat haar fractie overwoog om een motie in te dienen aangaande de prioritering. Het leek de CDA’ers logisch om te starten met scholen en andere gemeentelijk vastgoed. Wethouder duurzaamheid Harry Nederpelt (CDA) ontraadde dit. De prioriteit wordt gezamenlijk bepaald door de zeven Westfriese gemeenten, in samenspraak met inwoners en ondernemers.

De raadsleden zien vrijwel allemaal het belang van een regionale aanpak, over grenzen heen. West-Friesland wil in 2040 een energie neutrale regio zijn. De gemeenten stelden deze ambitie vast in het Pact van West-Friesland 7.1.

De gemeente Koggenland stelde deze ambitie met 10 jaar uit tot 2050. Els van den Bosch wil tenslotte nog kwijt dat de CDA-fractie van mening is dat er terecht veel aandacht wordt besteed aan de Glastuinbouw, zij spelen al jarenlang een voortrekkersrol in de energietransitie aldus van den Bosch.