Eigenaar ‘Almere’ Opperdoes wil gebouw ombouwen naar 65 zelfstandige wooneenheden

OPPERDOES – Op 12 april 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woongebouw tot 65 zelfstandige wooneenheden op het perceel Burgemeester Pierhagenlaan 2K 1, 1674PB Opperdoes. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000788. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en):

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening
  • bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De gemeente Medemblik kan deze termijn één keer verlengen met zes weken. De gemeente Medemblik kan  de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.