Duurzaam Medemblik, volgas met zonne-energie.

MEDEMBLIK – Zonnepanelen zijn fotovoltaïsche panelen die zonlicht omzetten in elektriciteit. Ze worden vaak gebruikt voor huis- of bedrijfsenergie, en kunnen ook gebruikt worden in off-grid of gedeelde systemen. Zonnepanelen komen in verschillende maten en efficiëntie, en de prijs is afhankelijk van de grootte en kwaliteit van het systeem.

Themabijeenkomst Medemblik over zonne-energie

Aankomende maandag 13 februari organiseert de gemeente Medemblik in het gemeentehuis een themabijeenkomst over zonne-energie waarbij vier bedrijven een woordje komen doen over hoe zij gebruikmaken van zonne-energie om hun bedrijf te runnen.

Vier ondernemers uit de gemeente pitchen in 10 minuten hun wensen om hun bedrijf te verduurzamen. Het gaat om: Bas Karsten van Rainbow Collors uit Andijk, Jacob Wiering van Knipping Kozijnen uit Zwaagdijk-Oost, Simon Schouten van Bloomore uit Andijk, Joop Groot van JTD Onions uit Oostwoud

Duurzaam Medemblik

Duurzaamheid is het vermogen om op een manier te leven en te werken die de huidige behoeften van de mensheid voorziet zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties te schaden. Er zijn drie pijlers van duurzaamheid: milieubescherming, sociaal welzijn en economische groei. Duurzame energie, zoals zonnepanelen, windenergie en waterkracht, is een belangrijk onderdeel van milieubescherming en kan helpen bij het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Duurzaamheid is een breed begrip dat vele aspecten van ons leven raakt, zoals voedselproductie, transport, woningbouw, gezondheid en welzijn, economie en sociale rechtvaardigheid.

Zonne-energie maar ook meer aardwarmte

Aardwarmte, ook wel geothermische energie genoemd, is de warmte die van binnenuit de aarde komt. Deze energie wordt opgewekt uit warm water of stoom dat in geothermische velden onder de grond wordt aangetroffen. Aardwarmte kan worden gebruikt voor verwarming van gebouwen, landbouw en industrie, en ook voor de opwekking van elektriciteit.

Aardwarmte is een duurzame en schone energiebron omdat het geen broeikasgassen uitstoot en de energiebronnen ervan onuitputtelijk zijn. Er zijn verschillende methoden voor de winning van aardwarmte, zoals oppervlakte-geothermie en diepe geothermie. Oppervlakte-geothermie maakt gebruik van warm water of stoom in de bovenste lagen van de aardkorst, terwijl diepe geothermie zich richt op warm water of stoom die dieper in de aardkorst wordt aangetroffen.