Dorpsraad Hauwert wil alsnog 5 starterswoningen op de Kruisweiden

HAUWERT – Ondanks eerdere plannen om op de Kruisweiden in Hauwert 5 starterswoningen te gaan bouwen heeft de gemeente Medemblik besloten om van dit plan af te stappen, tot grote verbazing van de dorpsraad van Hauwert. Deze heeft in 2017 een kernvisie opgesteld waarin is aangeven dat er in Hauwert grote behoefte is aan starterswoningen.

Tijdens één van de bewonersbijeenkomsten bleek dat deze 5 starterswoningen als blokvorm geen plek zouden kunnen krijgen tegenover het dorpshuis maar wel op ‘het Landje’ aan de Tuinstraat in Hauwert, hier is ook een toezegging overgedaan en bevestigd in de brochure ‘Kruisweiden’ van afgelopen 23 november 2020.

Maar toen afgelopen 11 april de stukken voor het wijzigen van het bestemmingsplan aan de commissie beschikbaar werd gesteld bleek dat in het bestemmingsplan enkel nog wordt gesproken over rijwoningen en het woordje starterswoningen nergens meer terug te lezen valt. Hierop heeft Cees Vlaar (D66) vragen gesteld en uit de reactie van de gemeente blijkt dat er geen sprake meer is van de bouw van 5 starterswoningen omdat in de anterieure overeenkomst met de projectontwikkelaar al is aangegeven dat ruim 30% van de te bouwen woningen, woningen worden die verkocht gaan worden tegen de maximale VON prijs van 85% van de NHG-kostengrens, die grens ligt nu op € 435.000,-, en dus zou uitkomen op € 369.750,- .

De dorpsraad zegt nu in een reactie dat deze € 369.750,- niet meer kunnen allen onder de noemer starterswoningen. De dorpsraad verzoekt de gemeente dan ook om minimaal 3 starterswoningen met een maximale VON-koopsom van 70% te bouwen, waardoor deze woningen geen € 369.750,- maar € 273.000,- zouden gaan kosten. Ook wil de dorpsraad dat de gemeente Medemblik zich houdt aan de toezegging dat inwoners van Hauwert voorrang krijgen bij de koop van de woningen op de Kruisweiden.