Dijklander Ziekenhuis organiseert op 31 oktober het niercafé over positieve gezondheid

HOORN – Het Niercentrum van het Dijklander Ziekenhuis en de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), organiseren op dinsdag 31 oktober 2023 van 18.30 tot 21.30 uur een niercafé in het Dijklander Ziekenhuis, locatie Hoorn. Het onderwerp in dit niercafé is ‘Positieve gezondheid’. Het niercafé is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met een nieraandoening: patiënten en hun naasten, mantelzorgers en andere betrokkenen.

Positieve gezondheid

Positieve gezondheid is iets anders dan positief in het leven staan. Bij Positieve gezondheid ligt het accent niet op de ziekte en gezondheidsproblemen, maar de patiënt zelf, op zijn of haar veerkracht en op wat hij of zij in het leven belangrijk vindt. In het niercafé wordt ingegaan op vragen als: wat wordt verstaan onder positieve gezondheid, hoe wordt dit begrip gebruikt en wat hebben mensen met een nieraandoening aan positieve gezondheid?

Lees ook: Willem Wiegersma per 1 december nieuwe bestuursvoorzitter Dijklander Ziekenhuis

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Jeanie Koop, via jeaniekoop@nvn.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en het aantal personen. Aanmelden kan tot en met 24 oktober. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.