Dijklander koploper in betere geboortezorg

HOORN – Vandaag zijn het Centrum voor geboortezorg van het Dijklander Ziekenhuis en drie verloskundigenpraktijken in de regio gestart met digitale gegevensuitwisseling. Zorginhoudelijk verandert er nu nog niet veel, maar de technisch stap erachter is enorm. Met dit project wordt het mogelijk om onderling gegevens uit te wisselen, en deze op elk gewenst moment actueel binnen te halen. Een implementatie die veel voordeel oplevert voor zowel zwangeren als zorgverleners.

Het Dijklander Ziekenhuis investeert in samenwerking in netwerken om de best mogelijke zorg te kunnen bieden en zorg toegankelijk te houden, nu en in de toekomst. Binnen Geboortehart, de Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO) van Waterland en West-Friesland, werken alle geboortezorgverleners al samen. Verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, en ook echoscopisten en kinderartsen. Onze regio loopt hiermee voorop als het gaat om integrale geboortezorg. Er is een goeie band tussen de eerste en tweede lijn en sprake van vertrouwen. Voor cliënten betekent dit dat zij ook bij een medische indicatie hun eigen verloskundige kunnen blijven zien, naast de bezoeken aan het ziekenhuis. Dit wordt door alle partijen gewaardeerd. Om die reden heeft Geboortehart een koploperpositie ingenomen bij de digitale gegevensuitwisseling. Evelien Timmerman is gynaecoloog in het Dijklander Ziekenhuis en nauw betrokken bij het project: “Wij verwachten dat onze integrale geboortezorg door digitale gegevensuitwisseling nóg beter wordt.”

Over VIPP Babyconnect

VIPP Babyconnect is een landelijk programma voor het realiseren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. De implementatie wordt de komende maanden verder uitgerold. Met de livegang loopt de integrale geboortezorg organisatie Geboortehart landelijk, maar ook regionaal voorop. Dankzij VIPP Babyconnect kunnen in eerste instantie de verloskundige en gynaecoloog, maar later ook de echoscopist en de kraamverzorgende eenvoudig en actueel patiëntgegevens met elkaar delen. Mits de zwangere hier toestemming voor geeft. Daarna maken ze de stap om gegevens via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) voor de zwangeren beschikbaar te stellen. Zo hoeft de cliënt niet steeds dezelfde vragen te beantwoorden en heeft de verloskundige of gynaecoloog meer tijd voor haar.

Grote technische stap gemaakt

Evelien Timmerman: “De verloskundige zal bij de intake aan cliënten vragen of zij toestemming geven voor gegevensdeling. In eerste instantie gaat dit om het uitwisselen van gegevens op een pdf, zoals die nu ook via Zorgdomein worden uitgewisseld. De grote technische stap hierachter is dat wij – en de verloskundigenpraktijk – publiceren, waarna een praktijk altijd de laatste, meest actuele gegevens kan binnenhalen.” Heleen de Vreede is eerstelijns verloskundige bij Verloskundigen Waterland Oost: “Digitale gegevensuitwisseling gaat een hele grote stap zijn in een nog betere samenwerking tussen verschillende geboortezorgverleners. Zo kan ik, als verloskundige, snel én met waarborging van de privacy van de cliënt, het actuele dossier van de gynaecoloog inzien.” Deze livegang is gerealiseerd door samenwerking tussen het Dijklander Ziekenhuis, VIPP Babyconnect en de verloskundigenpraktijken Waterland Oost, Om De Noord en De Koggemeer. En de leveranciers Orfeus, ChipSoft, HINQ, ZWconnect, en projectleiding van het regionaal partnerschap Noord-Holland Noord door ZONH en Zorgring.

Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie