De provincie gaat stiller asfalt gebruiken op de A.C. de Graafweg (N241) tussen de Pade en de Breestraat in Opmeer.

OPMEER – Dat scheelt de helft van het geluid. In september 2021 beloofde de provincie bij te dragen aan verbetering van de geluidswal op deze plek. Uit onderzoek blijkt dat een aanpassing van de geluidswal nauwelijks effect heeft op wat je in de wijk van het verkeer hoort. Daarom is de provincie tot de conclusie gekomen dat het geld beter aan stiller asfalt kan worden besteed. Wel zorgt de provincie voor nieuwe beplanting bij de geluidswal.

Tijdens een digitale bijeenkomst in februari 2022 heeft de provincie de wensen en ideeën van bewoners geïnventariseerd. Daaruit bleek dat bewoners vooral behoefte hebben aan maatregelen die het verkeersgeluid verminderen. Vervolgens zijn meerdere oplossingen onderzocht op effectiviteit en haalbaarheid. Hier zaten ook oplossingen van bewoners bij. Deze oplossingen bleken echter qua geluidsvermindering te weinig op te leveren.

Gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid van de provincie Noord-Holland, Jeroen Olthof: “Op verzoek van de gemeenteraad en de bewoners hebben we vorig jaar besloten bij te dragen aan de verbetering van de geluidswal. We hebben onder andere onderzocht of aanpassing van het bestaande geluidsscherm bijdraagt aan geluidvermindering in de wijk. Dat blijkt nauwelijks het geval. We willen nu een nieuw type asfalt gebruiken, dat de helft van het geluid scheelt. Daar hebben inwoners echt wat aan.”

Halvering van verkeersgeluid

Bij het onderzoek naar mogelijke oplossingen is bekeken of het toepassen van een nieuw soort stil asfalt hier een optie is. Samen met een geluidsdeskundige is eerst onderzocht of het technisch zinvol is. De werking van stil asfalt vermindert namelijk snel wanneer er veel zwaar en modderig (landbouw)verkeer overheen rijdt. Dat is op dit deel van de A.C. de Graafweg niet het geval. Verder bleek uit het onderzoek dat het stillere asfalt van alle onderzochte maatregelen het verkeersgeluid het meest vermindert. Namelijk met 3 dB (decibellen) wat neerkomt op een halvering van het geluid. 

Wel nieuwe beplanting geluidswal

Naast het stillere asfalt zorgt de provincie voor nieuwe beplanting bij de bestaande geluidswal. Het beplantingsplan is in grote lijnen gereed en de ideeën van bewoners zijn hierin verwerkt. Zo komen onder andere meer bomen terug dan dat er zijn weggehaald en komt er klimop. De verwachting is dat begin 2024 wordt gestart met aanplanten.

Herinrichting A.C. de Graafweg

De A.C. de Graafweg is een 12 kilometer lange weg met veel verkeer en een flink aantal in- en uitritten. De weg staat bekend als gevaarlijk, omdat hij smal is en niet meer voldoet aan de huidige veiligheidseisen. De provincie richt de weg opnieuw in om de verkeersveiligheid te verbeteren en de doorstroming te garanderen. Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de weg wordt de drinkwatertransportleiding van PWN naast de weg verlegd.