D66: ‘wanneer start reconstructie Simon Koopmanstraat?’ Wervershoof

WERVERSHOOF – Co Vlaar, fractielid van D66 in de gemeenteraad van Medemblik heeft het college vragen gesteld naar aanleiding van de informatiebijeenkomst afgelopen 17 juni over de reconstructie van de Simon Koopmanstraat in Wervershoof. Na afloop bleven de betrokken bewoners van de Simon Koopmanstraat zitten met vragen en onduidelijkheden. Hier heeft Vlaar vragen over gesteld

Lees ook: Wijziging voorrangssituatie Simon Koopmanstraat Wervershoof

Zo willen de omwonenden weten wanneer deze reconstructie gaat worden uitgevoerd en hoe lang deze reconstructie gaat duren. Ook willen de omwonenden weten wat de gevolgen zijn voor de omwonenden wat de bereikbaarheid van hun woningen betreft, en hoe de straat er na de reconstructie komt uit te zien en wat er met de trottoirs gaat gebeuren en hoe de parkeervlakken eruit komen te zien.

Lees ook: Herinrichting Simon Koopmanstraat Wervershoof

Een ander punt waar de omwonenden opheldering over willen krijgen is de bereikbaarheid van de woningen in dit deel van de Simon Koopmanstraat wat de hulpdiensten betreft, kunnen ambulances en/of brandweer bij noodsituaties wel bij deze woningen komen.

Co Vlaar (D660 wil nu van het college weten wat nu de eigenlijke bedoeling was van de informatieavond van 17 juni, en als er alleen tekeningen waren neergelegd of deze dan wel voldoende zijn toegelicht door de gemeente Medemblik. Maar ook of de vragen die de omwonenden stelden voldoende zijn beantwoord en of er na deze informatieavond nog een fase komt met een andere informatieavond om duidelijkheid te geven op deze en andere vragen.

Lees ook: Medemblik pakt Simon Koopmanstraat aan, riool vervangen en rotonde wordt kruispunt

Tot slot wil Co Vlaar weten of het overleg en besluitvorming over het kruispunt zodanig is afgerond dat dit definitief is.