Column Tom Beuker (MORGEN!): ‘Terugblik op de Begrotingsraad’

Afgelopen donderdag vond deBegrotingsraad plaats. Voor ons als MORGEN! een bijzonder moment gezien we nu een jaar als partij onderweg zijn. Het voelt eerlijk gezegd al langer en dat is een goed teken! Wel zijn blij dat de Begroting door de raad is aangenomen en het college en de organisatie aan de slag kan met de vele plannen en ambities die we met elkaar hebben geformuleerd.

Medemblik komt uit een diep dal, maar we hebben de juiste weg omhoog gevonden. Deze weg gaat helaas niet omhoog zonder het nemen van pijnlijke keuzes. De belangrijkste hierin is de OZB-verhoging (welke hiermee nog steeds lager is dan omliggende gemeenten als Opmeer of Stede Broec).

Medemblik is genoodzaakt dit te doen om financieel toezicht van de Provincie te voorkomen. Het zou anders ten koste gaan van onze voorzieningen in de 17 kernen die ons zeer dierbaan zijn. Denk daarbij aan dorpshuizen, zwembaden, sportverenigingen, maar ook aan noodzakelijke investeringen die we moeten doen in de onderwijshuisvesting. Medemblik trekt de komende jaren miljoenen uit om verschillende bassischolen te vernieuwbouwen of zelfs nieuwbouw te plegen. Noodzakelijk en goed voor onze kinderen.

We zijn als MORGEN! blij dat onze beide voorstellen mochten rekenen op een ruime meerderheid. We hebben een amendement ingediend om het tientje rioolkorting wat we vorig jaar t/m 2025 financieel hadden geoormerkt, ook vanaf 2026 structureel te investeren. Het gaat hierin om een bedrag van 2 ton welke blijvend wordt geïnvesteerd in o.a. onze openluchtzwembaden, evenementen als de waterweek, verkeersveiligheid/verkeersmaatregelen, preventie en vroegsignalering in het sociaal domein en een investeringssom om financiële tegenvallers op te vangen bij onze investeringen in het maatschappelijk vastgoed. Denk daarbij aan onze basisscholen, maar ook dorpshuis Abbekerk wat we graag willen ontwikkelen.

Daarnaast is ons voorstel aangenomen om de energietoeslag voor volgend jaar per maand uit te kunnen betalen. Het rijk stelt wederom €1300 beschikbaar voor mensen met een inkomen t/m 120% van het sociaal minimum. Daarnaast komen wij in de lentenota terug met een voorstel om dit eventueel ook mogelijk te maken voor inkomens t/m 130 of 140% van het sociaal minimum. Hiermee proberen we een onze inwoners met een lager of lager middeninkomen financieel tegemoet te komen.

Naast onze voorstellen hebben we ook met veel voorstellen ingestemd van andere partijen. Politiek doe je immers met elkaar!

Tom Beuker
Fractievoorzitter MORGEN!