Column Tom Beuker: “Gemeentelijke belastingen, het hoort erbij!’

Volgende maand ligt de aangifte voor de gemeentelijke belastingen weer op de mat. Niet de leukste brief om te ontvangen, het is tenslotte een rekening. Echter hiermee weten we de vele voorzieningen in onze mooie gemeente in stand te houden en te versterken.

Zoals bekend is de OZB per 2023 fors verhoogd. Reden hiervoor betrof de zorgelijke financiële situatie van de gemeente. De provincie dreigde in te grijpen, wat onherroepelijk ten koste zou gaan van onze voorzieningen in de kernen. Iets wat wij als MORGEN! niet wilde laten gebeuren. Gebleken is dat dit gelukt is, samen met de andere coalitiepartijen.

Partijen als Hart voor Medemblik, VVD en ChristenUnie hebben zich altijd verzet tegen deze verhoging, echter zijn nooit met een dekkend alternatief gekomen om een structureel gat van 2 miljoen in te vullen.

Uit de financiële zorgen

Tom Beuker (MORGEN!)

Inmiddels is Medemblik uit de financiële zorgen en is ook provinciaal toezicht afgewend. Hierdoor is er zelfs ruimte gekomen om de lasten wat te verlichten en kan nieuw gewenst beleid zoals een dorpshuis in Abbekerk en een nieuw doelgroepenbad in Wervershoof weer worden opgestart. Ook worden de subsidies voor onze (sport)verenigingen en stichtingen geïndexeerd met 3,5%.

Wat betreft de lastenverlichting is per 1 januari 2024 de hondenbelasting afgeschaft en is de OZB-indexatie lager dan de huidige inflatie. Daarnaast is door de succesvolle invoering van het recycletarief voor ons afval, Medemblik inmiddels één van de goedkoopste in Westfriesland wat betreft de afvalstoffenheffing! Door de inzet van onze inwoners is de hoeveelheid restafval fors verminderd en wordt er beter gescheiden, dat merk je terug in de portemonnee!

Wat betreft de totale vaste lasten is onze gemeente een middenmoter in Westfriesland, echter als je goed je afval weet te scheiden, en bijvoorbeeld maar vier of zes keer per jaar de grijze bak aan de weg zet, dan ben je fors goedkoper uit. Gemaakte politieke keuzes betalen zich nu uit, zowel qua instandhouding van het woon- en leefklimaat in Medemblik als qua woonlasten.

Kortom: het is goed wonen in Medemblik!

Wilt u meer weten over MORGEN! of lid worden? Dat kan! Ga naar www.morgeninmedemblik.nl

Tom Beuker, Fractievoorzitter MORGEN!