Column Tom Beerepoot: ‘de aanhouder wint’

In februari 2021 (zie foto) heb ik een banner laten vervaardigen en die op het stuk grond tussen Leekerweide, de Nieuweweg en de AC de Graafweg geplaatst. Sindsdien hebben de VVD en ik zich ingezet voor woningbouw op de eerder genoemde locatie. Door een drietal projectontwikkelaars werd een mooi plan met de naam Wognum Noord (voorheen de Commandeur) uitgewerkt en meerdere keren aan de raad en belangstellenden gepresenteerd.

In deze periode zijn er allerlei onderzoeken verricht, hebben er vele gesprekken plaatsgevonden en zijn er ook nieuwe initiatieven, in de vorm van plan Zomerbloesem (naast Bloesemgaerde), ingediend. In beide gevallen ging het om mooie plannen voor in zijn totaliteit ca. 600 woningen in een groen en waterrijke omgeving. Plan Zomerbloesem deed, qua landelijke invulling, zeker niet onder voor plan Wognum Noord maar de ontsluiting van dit plan vormde een groot probleem. Al het verkeer zou over de Kerkweg/Verlengde Kerkweg en de Kerkstraat afgevoerd moeten worden en deze wegen zijn nu al zwaar belast.

Bij Wognum Noord komt er een ontsluiting op de Nieuweweg en een verbinding tussen de nieuwe wijk en Bloesemgaerde waardoor de eerder genoemde straten zoveel mogelijk ontzien worden. Puur op basis van de betere ontsluiting van de nieuwe wijk heeft de VVD, vanaf het begin, voor Wognum Noord gekozen en zich daar ook voor ingezet.

Ook het college/de organisatie kwam tot dezelfde conclusie en legde Wognum Noord als voorkeurslocatie aan de raad voor. Na een stevig debat bleken alle partijen het raadsvoorstel van het college te steunen en werd er dus unaniem voor Wognum Noord gekozen. Het college gaat nu met de drie projectontwikkelaars in gesprek en verwacht eind dit jaar met een kader stellende notitie, voor de bouw, in diverse fases, van uiteindelijk 600 woningen in allerlei prijsklassen en voor vele verschillende doelgroepen te komen. De VVD is ontzettend blij met deze stap en gaat ervan uit dat alle woningzoekers in Wognum hiermee weer perspectief op een eigen huis geboden wordt.

Naast de keuze voor een woningbouwlocatie in Wognum stonden ook de bouw van een nieuw doelgroepenbad in Wervershoof en het vernieuwen van het dorpshuis in Abbekerk op de agenda. Er lagen voorstellen om beide plannen nieuw leven in te blazen en vrijwel iedereen stond daar positief tegenover.

De VVD stond ook positief tegenover deze plannen maar vroeg zich wel af waarom de tweede sporthal in Wognum niet in de plannen voorkwam. De VVD diende daarom het voorstel in om ook de tweede sporthal in Wognum verder te laten uitwerken en gaf daarbij tevens aan dat wij het plan voor Abbekerk alleen zouden steunen wanneer ook het plan voor de tweede sporthal in Wognum gesteund zou worden.

Er moest extra overleg ingelast worden en tijdens dit overleg werden alle partijen het unaniem eens en werd besloten dat er, in goed overleg met alle betrokkenen, een haalbaarheidsonderzoek naar de vernieuwbouw van het dorpshuis in Abbekerk en een tweede sporthal in Wognum verricht en uitgewerkt zal worden. Niet eerder trokken alle partijen zo eensgezind op en dat was een enorme vooruitgang ten opzichte van de afgelopen periode.

Tom Beerepoot – Fractie VVD Medemblik