Column Silva Visser (CU): ‘Tijd voor jeugdboa’s’

We hebben zwarte cijfers met de begroting en dat geeft ons wat ruimte om plannen te maken. Voor de CU staat 1 onderwerp echt bovenaan en dat is veiligheid en welzijn. De spanningen lopen op, nu nog in de grote steden maar kan ook naar onze regio overslaan.

Volwassenen polariseren en zijn sterk van elkaar verwijderd op sommige onderwerpen. Kinderen voelen zich niet veilig en om dat gevoel rust te geven, is het “normaal” een mes bij je te hebben. De armoede stijgt en de Voedselbank krijgt helaas steeds meer klanten. Geen rooskleurig beeld bij de zwarte cijfers die getoond zijn. Wij zetten in op preventie en vragen het College met een plan te komen om meer Jeugdboa’s aan te stellen. Dat kan want het geld wat het Rijk voor het Sociale Domein geeft, wordt niet geheel gegeven maar verdwijnt in de algemene reserve.

De Jeugdboa’s hebben de opdracht en taak om contact te maken met de Jeugd op straat, te praten, onderwerpen bespreekbaar maken en bovenal ze te begrijpen! En bouw voor ze, ook om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau te versterken. Passend bij de identiteit en omvang van de kernen en inspelen op de regionale woonbehoefte. Versoepel de regels en handel praktischer!

Silva Visser, ChristenUnie.

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie