Column Siem Zeilemaker: ‘Milieu en portemonnee’

De overheid wil dat we allemaal steeds meer afval scheiden en recyclen en dat zullen we ook moeten in het belang van onze kinderen en kleinkinderen. Grondstoffen worden steeds schaarser en verbranding van afval is slecht voor het milieu.

Siem Zeilemaker

De rijksoverheid heft belasting op het verbranden van restafval. Die belasting zal steeds hoger worden. Door afval goed te scheiden houden we minder restafval over. En hoeft er dus minder belasting te worden betaald. Het wordt de komende jaren dus duurder als we veel restafval overhouden. Afval scheiden is daarmee belangrijk voor milieu èn portemonnee.

N.B. Het vaste tarief in Medemblik is nu € 301,63 per jaar voor een meerpersoons huishouden per jaar. In bijv. Opmeer waar ze niet gekozen hebben voor recycling is het vaste tarief € 420,- (Inmiddels is bekend dat Opmeer eieren voor haar geld heeft gekozen en toch ook overgaat naar het recyclingtarief)

Zelf afval scheiden(bij de bron)

Als inwoners hun afval thuis zelf scheiden (bronscheiding), worden veel meer afvalsoorten gescheiden dan bij nascheiding, dus levert het meer grondstoffen op. Het afval dat thuis door inwoners wordt gescheiden, is heel goed te recyclen. Tegelijkertijd worden dan ook het gft, de etensresten en papier goed gescheiden.
Door ons afval als grondstof te gebruiken, besparen we op onze primaire grondstoffen. Er hoeven bijvoorbeeld minder bomen gekapt te worden voor papier en we hoeven minder aardolie te winnen voor plastic. Nog afgezien van het feit dat op lange(re) termijn de aarde uitgeput raakt voor wat grondstoffen betreft.

Leuk om te denken dat nascheiding een betere oplossing is, maar de werkelijkheid is anders. Dat kan onze gemeente niet zomaar regelen en zal dus veel duurder zijn!

Laat je niks wijsmaken!

Natuurlijk moeten we er met z’n allen nog aan wennen en voor de kwetsbare groepen zijn daarover al afspraken gemaakt. En de mensen die hun afval nu zomaar ergens dumpen zijn degenen die de klimaatverandering ontkennen en niet mee willen naar de wereld van onze kinderen.

De wereld van MORGEN!