Column Siem Zeilemaker: ‘Milieu en portemonnee’

De overheid wil dat we allemaal steeds meer afval scheiden en recyclen en dat zullen we ook moeten in het belang van onze kinderen en kleinkinderen. Grondstoffen worden steeds schaarser…