Column Piet Mosch (raadslid GemeenteBelangen): Opschieten!

Hoe krijg je de vaart erin? Op 29-03-2021 vroeg GemeenteBelangen schriftelijk aan het college: Het doortrekken van de Parallelweg Markerwaardweg (=Bolzijl) van de rotonde bij de Almereweg naar de Wieringermeer is een uitvoeringstoezegging van de provincie voor 2021. Wat is nu de stand van zaken?

csm Piet Mosch GemeenteBelangen 86a2ff8637 1Antwoord van het college: De provincie streeft ernaar om het project rond deze zomer over te dragen naar de uitvoerende dienst. Realisatie zou dan op zijn vroegst in 2023/2024 kunnen starten. Dit is mede afhankelijk van het bestemmingsplan dat moet worden gewijzigd.

En jawel, deze zomer zagen wij de publicaties voor tempo. Een NHD-foto/artikel van een aanmoedigende LTB-voorman in korte boek op voornoemde locatie en vervolgens een college dat nu toch denkt dat nadere actie -met spoed- noodzakelijk is. Gelukkig maar! Het steeds zwaarder wordende en hardrijdende agrarisch verkeer wordt steeds moeilijker voor de woonkernen.

Loading