Column Piet Mosch (raadslid GemeenteBelangen): Opschieten!

Hoe krijg je de vaart erin? Op 29-03-2021 vroeg GemeenteBelangen schriftelijk aan het college: Het doortrekken van de Parallelweg Markerwaardweg (=Bolzijl) van de rotonde bij de Almereweg naar de Wieringermeer is een uitvoeringstoezegging van de provincie voor 2021. Wat is nu de stand van zaken?

Antwoord van het college: De provincie streeft ernaar om het project rond deze zomer over te dragen naar de uitvoerende dienst. Realisatie zou dan op zijn vroegst in 2023/2024 kunnen starten. Dit is mede afhankelijk van het bestemmingsplan dat moet worden gewijzigd.

En jawel, deze zomer zagen wij de publicaties voor tempo. Een NHD-foto/artikel van een aanmoedigende LTB-voorman in korte boek op voornoemde locatie en vervolgens een college dat nu toch denkt dat nadere actie -met spoed- noodzakelijk is. Gelukkig maar! Het steeds zwaarder wordende en hardrijdende agrarisch verkeer wordt steeds moeilijker voor de woonkernen.