Share

Column Maria van der Heijden: ‘Door subsidies betaalt de burger voor de CO2-uitstoot van grote bedrijven’

MEDEMBLIK – Dat het kabinet vervuilende bedrijven wil compenseren voor het gebruik van vervuilende en fossiele energie is bizar. Het gaat rechtstreeks in tegen het principe ‘de vervuiler betaalt’ en zorgt ervoor dat de burger moet opdraaien voor de schade die deze bedrijven berokkenen aan de natuur. En dat terwijl het ETS-systeem juist in het leven is geroepen om bedrijven echt werk te laten maken van CO2-reductie, groene energie en energiebesparing.

Deze compensatie vertraagt de transitie naar een duurzame economie én verkleint de prikkel voor deze en andere bedrijven om te innoveren en het productieproces te verduurzamen. Het kabinet kan dit budget beter besteden aan duurzame energie en innovatie. Beter voor bedrijven, burgers en bijen.

Ondertussen krijgt Tata Steal bijna 800 miljoen euro subsidie om zo de energielasten op te vangen.. Heeft u al houtjes in huis gehaald om straks op te bijten als de energie bij u wordt afgesloten omdat u het niet meer kan betalen?

Maria van der Heijden is de directeur-bestuurder van MVO Nederland

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen Heb jij een tip voor de redactie? Mail ons op redactie@medemblikpraat.nl