Column Henk Prins: Actievoerende boeren gooien eigen glazen in

Laat ik voorop stellen dat in Nederland het een grondwettelijke recht is om te demonstreren als je het ergens niet mee eens bent, maar wel binnen de kaders van de wet. En daar gaat het gelijk al mis bij de actievoerende boeren. Je kan het met ze eens zijn of oneens zijn, maar ook deze groep moet zich aan de wettelijke regels houden anders verval je in anarchie en dan is het hek helemaal van de dam.

Maar waarom gooien deze boeren hun eigen glazen in, zeker nu o.a. FdF heeft laten weten dat de acties nog heviger gaan worden en waar de architect van waar alles omdraait, Henk Bleker, voormalig staatssecretaris van het CDA en de man die o.a. verantwoordelijk is voor het invoeren van Natura 2000. Deze Henk Bleker, en niet zoals velen schrijven Bleeker, keerde ondertussen het CDA de rug toe en sloot zich aan bij Forum voor Democratie en werd voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), waar hij zich afgelopen vrijdagavond woedend uitliet over de plannen van het kabinet, zijn eigen plannen. Bleker liet weten het bizar te vinden dat in zo’n maatschappelijk conflict het kabinet geen millimeter wil toegeven. Bij sommige mensen is het lange termijn geheugen dus iets van korte duur.

Maar ik wil het daar niet over hebben, ik wil juist naar de juridische kant van het verhaal kijken en wat de boeren die zich schuldig maken aan overtredingen en zelfs in sommige gevallen schuldig maken aan criminele activiteiten staat te wachten.

Tot nu toe hebben ruim 100 boeren een boete van 411 euro gekregen, of eigenlijk een strafbeschikking van het Openbaar Ministerie, en juist daar zit de knijp. Het krijgen van een strafbeschikking levert je ook direct een aantekening op in je justitiële dossier en daar kom je niet meer vanaf. Boeren die een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten aanvragen krijgen dan geen ‘schone’ VOG, iets dat grote gevolgen kan hebben.

Maar het kan nog ernstiger gaan uitpakken voor deze groep boeren. De groep boeren die afval dumpen op snelwegen en deze in de brand steken lopen de kans om langdurig in de cel te belanden. Omdat het een zwaar strafbare feit is zijn celstraffen tot maximaal 9 jaar mogelijk voor deze boeren, al zal die 9 jaar niet worden uitgesproken maar celstraffen van enkele weken tot enkele maanden en misschien een enkele uitzondering een jaar wel zeer zeker mogelijk en ook te verwachten. Daarmee komt het bedrijf van een veroordeeld boer ernstig in gevaar plus dat je een strafblad krijgt.

Tegenstanders van de actievoerende boeren roepen om het hardst dat het terrorisme is dat deze boeren doen. Als je puur naar de regels van de wet kijkt kan het Openbaar Ministerie wel terrorisme aanvoeren tijdens de rechtszaak maar in het Wetboek van Strafrecht is de term terrorisme niet gedefinieerd en bestaat er ook geen eenduidige omschrijving. Wel zijn er diverse artikelen in het Ws. zo staat in Artikel 157 Sr, dat het begaan van een misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht strafbaar is en met een terroristisch oogmerk (artikel 176a Sr.)

Het Strafboek van Strafrecht gaat nog even verder door o.a. in het zelfde Artikel 157 te stellen dat samenspanning tot een misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht dat strafbaar is met en dat dit met een terroristisch oogmerk is. De straffen die hierop staan zijn niet mals, geldboetes in de hoogste categorieën, dus 95.000 euro of hoger, en celstraffen tot 30 jaar onvoorwaardelijk.

Maar hoe zit het met het opzettelijk vernielen van andermans goederen zoals bijvoorbeeld asfalt, hekken.. Wat zegt het Strafboek van Strafrecht hierover? Dat kunnen wij lezen in Artikel 350 lid 1 Sr. en in Artikel 354a lid 1 Sr.. ‘Met opzet en wederrechtelijk een goed van een ander vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken, gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken’, en kan worden bestraft met een celstraf van maximaal 30 jaar.

Helaas zijn door de actievoerende boeren ook al gebruikers van de snelwegen in gevaar gekomen, zo reden automobilisten op bergen afval die op de snelwegen waren gedumpt waarbij auto’s zwaar beschadigden en 2 gewonden vielen, en nog erger, een vrachtwagenchauffeur in Drenthe vond dat de boeren gelijk had en zette midden op de snelweg zijn vrachtwagen stil waardoor een motorrijder hier achterop reed en kwam te overlijden. De vrachtwagenchauffeur kan van het OM. de beschuldiging dood door schuld tegemoet zien en daardoor een langdurige celstraf.

Ondertussen worden eco-boeren en boeren die het niet eens zijn met de harde acties van deze groep boeren bedreigd door leden van FdF waardoor deze groep bescherming moet hebben van de politie.

Voor die boeren die veroordeeld gaan worden bestaat dan nog wel de kans om in hoger beroep te gaan, en helemaal kansloos zijn ze dan niet, mocht het alsnog tot een veroordeling komen dan wacht als laatste redmiddel de Hoge Raad die een veroordeling kan vernietigen en de rechtbank opdracht kan geven overnieuw uitspraak te gaan doen.

Tot slot, nogmaals, demonstreren is een grondwettelijk recht, maar alles binnen de kaders van de wet en dat geldt dus ook voor de groep boeren die zich steeds extremistischer gaan gedragen. Ga jij je hier als boer niet aan houden, dan moet je ook niet gaan huilen als de overheid op justitieel vlak keihard terugslaat. Wetten en regels zijn voor iedereen. Voor jou, voor mij en zeker voor de actievoerende boeren.

Loading