Column Bas de Wit: ‘Voor een politiek die de handen uit de mouwen steekt’

Deze week werd bekend dat ik, Bas de Wit (30 jaar) uit Andijk, op plek 50 van de VVD sta bij de Tweede Kamerverkiezingen in november. Ik ben trots dat ik het vertrouwen van de VVD heb gekregen voor deze verantwoordelijke taak. Met optimisme en energie draag ik graag mij steentje bij aan een sterker Nederland. Graag licht ik mijn motivatie hiervoor toe aan de inwoners van de gemeente Medemblik.

Lees ook: Andijker Bas de Wit op plaats 50 VVD-kieslijst 2e Kamer

Bas de Wit: “Mijn steentje bijdragen voor Nederland”

Opgegroeid op het tulpenbollenbedrijf van mijn ouders in Andijk leerde ik van jongs af aan om verantwoordelijkheid te nemen. Ik hielp voor en na school mee in het bedrijf. Tijdens de vakantie ging ik niet naar Zuid-Europa om aan het strand te liggen, maar werkte ik 60 uur per week in het hoogseizoen van het bedrijf. Dat vond ik heel normaal. Ik en mijn jongere zus en broer hadden onze nieuwe kleding, mooie fiets en zakcentje immers aan het familiebedrijf te danken: handen uit de mouwen dus, in plaats van hand ophouden.

Vrijheid, veiligheid en welvaart zijn niet vanzelfsprekend

Die mentaliteit is nooit meer weggegaan. Als je je steentje kan bijdragen, dan doe je dat. Het betekent voor mij dat ik me naast mijn werk bij ABN AMRO inzet voor de voetbalvereniging op het dorp en in de provinciale politiek voor een welvarende toekomst van Noord-Holland. Door te denken in oplossingen en krachtig samen te werken. Want onze vrijheid, veiligheid en welvaart in Nederland hebben we te danken aan dit verantwoordelijkheidsgevoel dat mensen samenbrengt en verbindt.

Lees ook: Bas de Wit is lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland

Samen op zoek naar een drijvende energie

De mentaliteit van “handen uit de mouwen in plaats van hand ophouden” draagt in zich dat inwoners en ondernemers zoveel mogelijk zelf de regie hebben over hun leven en bedrijf, met de bereidheid elkaar te helpen omdat je samen verder komt. Dit is wat mij betreft de basis van het liberalisme waarmee de VVD maatschappelijke uitdagingen wil aanpakken. Tegelijkertijd zijn er veel ontwikkelingen die het gevoel van regie bij mensen en bedrijven ondergraven, zoals de oorlog in Oekraïne, de toekomst van de zorg, de huisvestingsproblemen voor inwoners en bedrijven, de klimaat- en energietransities en, niet in de laatste plaats, de effecten daarvan op hun portemonnee.

Aan dezelfde kant van het touw trekken

Het versterken van het gevoel van regie is precies de kern van mijn huidige baan, waar ik ondernemers begeleid in turbulente tijden op zoek naar rustiger vaarwater. Daarvoor is het nodig om elkaar te begrijpen, te weten wat iemand drijft en te kijken wat er wel kan. Kortom: bruggen bouwen en vertrouwen brengen. Juist die bruggen wil ik ook graag in de politiek bouwen: neem mensen mee in het waarom van politieke keuzes, breng de effecten daarvan in beeld en zorg ervoor dat inwoners en ondernemers vervolgens een drijvende energie voelen om aan de slag te gaan. Tegelijkertijd vraagt dat ook om een overheid die niet zelf alles doet, zodat de lastendruk voor de middeninkomens en MKB acceptabel blijft. Het is juist de VVD die een leidende rol speelt om ervoor te zorgen dat overheid, bedrijfsleven en inwoners aan dezelfde kant van het touw trekken.

Vanuit inhoud en pragmatisme aan de slag

Vanuit mijn ervaringen in het bedrijfsleven en als vrijwilliger in de sport heb ik in mijn huidige functie als provinciaal volksvertegenwoordiger de afgelopen 4,5 jaar een brug leren slaan tussen de inwoners en ondernemers aan de ene kant en de politiek en overheid aan de andere. Juist op basis van die ervaringen wil ik vanuit de Tweede Kamer aan de slag voor een sterker Nederland. Zodat de politiek weer de handen uit de mouwen steekt en meer weet klaar te spelen voor de mensen in het land.