College Hollands Kroon was niet op de hoogte van het storten van giftig Polnium-210 op vuilstort bij Opperdoes

OPPERDOES – Het college van Hollands Kroon is in gesprek met de provincie Noord-Holland en Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) om tot afspraken te komen over het informeren van omwonenden en het college van B&W.
Het gaat hierbij over het storten van radioactief en giftig Polonium-210 bij afvalzorg Wieringermeer. Het storten is gebeurd zonder de gemeente in te lichten. Het college vindt dit onaanvaardbaar.
Het college vindt met u dat onze inwoners recht hebben op volledige openheid hierover. We benadrukken dat dit primair de verantwoordelijkheid is van het bevoegde gezag. Bij zeer licht radioactief afval is dat de ANVS.
Het college is niet bang voor verspreiding van de zware metalen via de lucht of grondwater. Verspreiding via het percolaatwater is ook nihil en wordt zorgvuldig gemonitord.
Via mediapartner: Noordkop Centraal