Share

CDA Noord-Holland wil ‘wolvenbeheersplan’. Na 150 jaar heeft de wolf zich weer in Nederland gevestigd

NOORD-HOLLAND – Honderdvijftig jaar geleden verdween de wolf uit Nederland, opgejaagd door de mens zocht de wolk haar heil in andere landen dan Nederland. Nu heeft de wolf zich weer definitief gevestigd in ons land en neemt de roep om het aantal wolven niet verder te lagen groeien toe.

Schapenboeren in delen van Friesland en Drenthe melden wekelijks dode schapen die door wolven zijn aangevallen en zijn aangevreten. Op de Veluwe is sinds 2019 een roedel wolven die jaarlijks voor jongen zorgt en ook in het grensgebied met België en Duitsland is de wolf nu permanent gevestigd.

Deskundigen verwachten dat de wolf zich de aankomende jaren verder gaat uitbreiden over Nederland op zoek naar een eigen territorium en dan is het zeker niet uit te sluiten dat de wolf ook naar Noord-Holland Noord gaat komen. De wolf is reeds gesignaleerd in het gebied onder het Noordzeekanaal en het is slechts een kwestie van tijd dat de wolf ook boven het Noordzeekanaal wordt gezien.

Wolvenbeheersplan

De fractie van het CDA in de Provinciale Staten wil nu dat de provincie met een wolvenbeheersplan gaat komen en daarnaast moeten schapenhouders een schadevergoeding kunnen krijgen voor elke schaap die door een wolf is gedood. Willemien Koning (CDA) zegt hierover: “Als een landbouwhuisdier door een wolf is gedood, heeft de eigenaar recht op een tegemoetkoming in de schade. Maar de schadeclaims nemen toe en daarnaast geldt: voorkomen is beter dan genezen. Regulering van de wolf met heldere regels en maatregelen is noodzakelijk, de vraag is nu hoe. Wij doen de oproep aan GS om een wolvenbeheerplan op te stellen.

Koning komt daarom met een aantal punten die de Gedeputeerde Staten kunnen meenemen in een wolvenbeheersplan. Zo moet er een goede schadevergoeding tegenover staan. Koning: “Als wolven schapen aanvallen is vaak niet alleen het gedode schaap of de gedode schapen de dupe maar ook de schapen die wonden hebben opgelopen en de schapen die opgejaagd en gestrest zijn. Er kan sprake zijn van verlies van jongen bij drachtige schapen. Daarbij zijn sommige kuddes uniek wat betreft fokkerij. Wij pleiten voor schadevergoedingen die alle geleden schade dekt. Tevens moet er vergoeding zijn voor het plaatsen van hekken indien dit op een gegeven moment noodzakelijk blijkt.

Maar ook pleit Koning voor wolf-vrije gebieden in Noord-Holland. Dat moet dan gebeuren door afrastering rondom de weides waar de schapen lopen te plaatsen, al is dit volgens Willemien Koning op de lange termijn geen afdoende optie omdat juist veel kuddes regelmatig van weides verhuizen. Koning: “Alle percelen afrasteren met hoge hekken is ook niet wenselijk omdat andere dieren zich dan ook niet meer kunnen verplaatsen. Het ophokken van dieren in nachthokken is in Noord-Holland in veel gebieden geen optie gezien de vele percelen die gebruikt worden als weides voor schapen. Deze percelen zijn vaak niet verbonden met de stallen. De inzet van kuddebewakingshonden is in Noord-Holland voor veel schapenhouders ook geen optie omdat hun kuddes verspreid over verschillende percelen lopen. Zolang er nog geen sprake is van wolf-vrije gebieden moet er echter wel voldoende vergoeding beschikbaar zijn voor de korte termijn oplossingen zoals het plaatsen van hekwerk, voor de arbeid die daarmee gemoeid is en voor het vergoeden van de schade.

Aanpassing beschermde status van de wolf

Nu de reeds getroffen landelijke maatregelen tekort schieten om hoefdieren, landbouw- en gezelschapshuisdieren te beschermen wil Koning dat de huidige beschermde status van de wolf wordt aangepast en wil daarom dan ook dat er moet worden gekeken of er bij de EU een ontheffing kan worden gegeven voor verjaging met ondersteunend afschot. Willemien Koning stelt voor dat Gedeputeerde Staten minister van der Wal gaat verzoeken of zij zich hier hard voor kan maken bij de Eurocommissaris.

Koning: “De bescherming van de wolf is geregeld in de habitatrichtlijn bij de EU. Het niveau van bescherming van de wolf moet op Europees niveau minimaal 1 en liefst 2 tredes naar beneden. Als dat niet gebeurt komen ook N2000 doelstellingen in gevaar omdat die in diverse gebieden alleen behaald worden met begrazing door schapen.

Totaal aantal keren gelezen: 58 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 1 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen