CDA: ‘Eindelijk woningbouw in Abbekerk waar de inwoners zo vurig naar verlangen’

ABBEKERK – Op 13 september is de huisvestingswet naar de Kamer gegaan. Deze nieuwe wet biedt gemeenten meer ruimte om huizen toe te wijzen aan eigen inwoners. De CDA fractie van de gemeente Medemblik is zich ervan bewust dat deze wet nog moet worden aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer. Toch vroeg Els van den Bosch (CDA) of wethouder Jeroen Broeders bereid is, om tijdig in kaart te brengen welke mogelijkheden dit biedt om deze toewijzing aan inwoners van Abbekerk t.z.t. toe te passen op het komende nieuwbouwproject van 38 woningen in het centrum. “Absoluut!” antwoordde Broeders vol overtuiging.

Weidevogels versus de leefbaarheid

Els van den Bosch

Jarenlang hebben zowel de Abbekerkers als hun dorpsraad maar ook de gemeenteraad en zeker ook onze colleges (denk aan de toenmalige portefeuillehouders Hans Tigges en Andrea van Langen) zich ingespannen om de broodnodige woningbouw in Abbekerk van de grond te krijgen. Met name de aanwezigheid van weidevogels blokkeerden een tweetal locaties waar wat ons betreft gebouwd zou kunnen worden. Maar woningbouw is essentieel voor de leefbaarheid van een dorp, nieuwbouw betekent meer kinderen op de basisschool, meer leden op de verenigingen en meer omzet voor bijv. de supermarkt.

In de loop van de tijd heeft het college van de gemeente Medemblik een creatief plan ontwikkeld in het centrum van Abbekerk om zo toch woningbouw te realiseren, waar de Abbekerkers zo vurig naar verlangen.

Tekst loopt door onder de foto

Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
De geplande locatie voor woningbouw in Abbekerk dat in 2016 ineens werd aangemerkt als ‘Weidevogelgebied’ door de provincie

38 gevarieerde woningen

Er is nu een woningbouwplan gemaakt dat bestaat uit 16 koopappartementen (locatie HNBP), vijf kleinere rijwoningen (geschikt voor starters met opties voor zelf-afbouw) en vier eengezinswoningen (locatie ijsbaan). Op de locatie van de voormalige gemeentewerf komen vier vrije kavels en acht appartementen (energie neutrale) voor sociale verhuur door woningcorporatie De Woonschakel.

Zo snel mogelijk aan de gang

De CDA fractie stemt in met dit RVS waarmee het planologische kader voor de bouw van 38 woningen in het centrum van Abbekerk hopelijk leidt tot een spoedige voortgang en start bouw, want hier is lang naar uitgezien. Els van den Bosch: “En als dan ook de nieuwe huisvestingswet is aangenomen en toepasbaar blijkt dan zijn wel helemaal gelukkig. Niet vertragen, zo snel mogelijk aan de gang. Het CDA vindt het dan ook een goede beslissing van het college dat het verkeersbesluit later wordt genomen”.

Plezierig wonen

Met de nieuwe woonbuurt wil de gemeente ervoor zorgen dat er in Abbekerk voor de komende jaren een voldoende aantrekkelijk en passend woningaanbod is voor diverse doelgroepen. De omvang en de ligging van deze locatie biedt goede mogelijkheden voor plezierig wonen in een dorpse omgeving op loopafstand van voorzieningen.