Brandbrief Westfriese politici over uitgaven Sociaal Domein, ‘de uitgaven, 225 miljoen euro, rijzen de pan uit’

WEST-FRIESLAND – Zes Westfriese politici: ,Tom Beerepoot – Raadslid VVD Medemblik,,Nico Bosch – Fractievoorzitter Lokale Partij Opmeer, Maartje van Diepen – Fractievoorzitter Senioren Partij Drechterland ,Margreet Keesman – Fractievoorzitter SP Enkhuizen, Peter Raven – Fractievoorzitter Gemeentebelang Stede Broec en André Martherus – Fractiemedewerker PvdA/Groen Links, trekken aan de bel over de enorme kosten die het sociaal domein.

De uitgaven, ± 225,000.000,- euro voor alle zeven Westfriese gemeenten tezamen rijzen de pan uit, de wachtlijsten zijn groot en op basis van het evaluatierapport Resultaat Gestuurd Werken komen de politici dan ook tot de conclusie dat het zo niet langer kan en dat ook de kwaliteit voor verbetering vatbaar is.

De komende weken liggen in de diverse Westfriese gemeenten raadsvoorstellen op het gebied van het Sociaal Domein, zoals het Beleidskader zorg voor de jeugd en Beleidsuitgangspunten Inkoop Jeugd en WMO West-Friesland, ter besluitvorming aan de gemeenteraden voor.

In een brief aan de zeven colleges schrijven de politici: “Het Beleidskader zorg voor de jeugd en de Beleidsuitgangspunten Inkoop Jeugd en WMO West-Friesland zijn in regionaal verband besproken, ontwikkeld en uitgewerkt zonder dat het beleid, de uitvoering en de kosten van het sociaal domein van de afgelopen jaren vooraf met de Westfriese raads- en commissieleden besproken en geëvalueerd zijn waardoor zij hun kader-stellende rol niet hebben kunnen vervullen..”

Wat de politici betreft is het sociaal domein te belangrijk om overhaaste beslissingen te nemen en daarom roepen zij de colleges van de 7 Westfriese gemeenten op om de besluitvorming aan te houden tot het moment waarop het beleid, de uitvoering en de kosten van het sociaal domein,in regionaal verband,uitgebreid met de inwoners, raads-en commissieleden, de organisaties en de colleges besproken is.

De inkoop van het JeugdzorgPlus contract al met een half jaar uitgesteld is.

De groep stelt een aantal bespreekpunten voor, zoals Evaluatie Resultaat gericht werken, Open House systematiek, het aanstellen van een manager/directeur voor het sociaal domein voor alle zeven gemeenten in West-Friesland met daarbij een strakke sturing en regelmatige rapportering. Maar ook een beperking van de administratieve lasten en het verhogen van de kennis van het sociaal domein bij de raads- en commissieleden van de zeven gemeenten.

Ook zegt de groep dat er een klankbordgroep voor het sociaal domein moet komen en moeten er kaders komen om fraude tegen te gaan, met daarnaast het laten verrichten van een onderzoek naar de voor- en nadelen/het laten uitwerken van een gedegen vergelijking tussen de zeven gemeenten en de Incluzio Hollands Kroon werkwijze.

Tot slot schrijft de groep dat het laten onderzoeken om de bijstand en de bijzondere bijstand via hetzelfde loket te laten behandelen wel zo verstandig is.