Bewoners voormalig DEK-terrein Medemblik willen dat Medemblik nu eens doet wat ze beloofden

MEDEMBLIK – Op de voormalige voetbalvelden van het DEK-terrein in Medemblik wordt een nieuwe woonwijk uit de grond gestampt. Medemblik noemde bij de start van de woonwijk het een ‘pareltje voor Medemblik’. Grachten moeten het de bewoners mogelijk maken om met een bootje de omliggende vaarroutes te bereiken.

En daar ligt nu volgens de bewoners het probleem. De doorvaarroute is vanaf dag 1 een onomstreden punt, van 1.40 meter. Nu blijkt dat bij het bouw- en woningrijp maken van het DEK-terrein hier niet de aandacht aan is gegeven die het wel verdiende.

In een brief aan de gemeenteraad en het college schrijft een bewoner van de voormalige voetbalvelden: “De gemeente heeft mogelijk de impact van deze keiharde toezegging, die ook staat opgeschreven in de toelichting op het bestemmingsplan, onderschat. Er is evenwel onderzoek naar gedaan volgens bewering van de gemeente zelf. Hoe het ook zij, nieuwe én oude bewoners is voorgehouden dat zij kavels aan vaarwater zouden krijgen. De bruggen binnen het DEK-terrein zijn om deze reden dan ook op dezelfde 1.40 m doorvaarthoogte aangelegd. Herhaaldelijk is vanuit het projectbureau aangegeven dat er nu echt werk van was gemaakt, dat het zou worden voorbereid, dat het zou worden opgedragen, etc, etc.

In werkelijkheid hebben de bewoners op 12 december 2022 een brief ontvangen waarin de gemeente aangeeft dit deel van de belofte met minimaal 3 jaar voor zich uit te schuiven en niet zoals was belooft voor aanvang van het toeristenseizoen 2023. Er is zelfs volgens de briefschrijver al een omgevingsvergunning aangevraagd.

De briefschrijver vraagt zich dan ook af hoe betrouwbaar de gemeente Medemblik dan wel niet is als de door de gemeenteraad gestelde kaders en de gemeente gedane beloftes telkens voor zich uit worden geschoven. De briefschrijver roept de gemeenteraad dan ook op om een betrouwbare gemeenteraad te zijn en te zorgen dat de gemeente Medemblik haar beloftes nakomt.