Besluit Uniforme Saneringen Almereweg 44 Medemblik

MEDEMBLIK – Deze kennisgeving heeft betrekking op een eenvoudige bodemsanering, die met een standaardaanpak op grond van het Besluit Uniforme Saneringen, kan worden gerealiseerd. Deze sanering wordt op één perceel uitgevoerd en heeft daarom geen gevolgen voor eventuele andere belanghebbenden. Woont of werkt u in de buurt van de locatie van deze bodemsanering, dan kan het voor u van belang zijn dit bericht te lezen.

Melding

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft op 20 september 2023 van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik een melding ontvangen van een eenvoudige bodemsanering categorie immobiel, die op grond van het Besluit Uniforme Saneringen zonder beschikking kan worden uitgevoerd. De bodemsanering betreft de locatie Almereweg 44 kadastraal perceel C 3305 in de gemeente Medemblik.

Lees ook: Leerlingen basisscholen Medemblik tijdelijk naar nieuw onderkomen

Deze kennisgeving is nog geen uitspraak over de geldigheid van de melding.

Binnen vier weken na ontvangst van de melding informeren wij de melder schriftelijk wanneer de melding niet in overeenstemming is met artikel 39b Wbb. De sanering mag na 5 weken van de ontvangst van deze melding worden uitgevoerd.

Voor nadere informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord tel.: 088-102 13 00.

Geen bezwaar

Op grond van de Wet bodembescherming en het Besluit Uniforme Saneringen is het niet mogelijk om bezwaar en/of beroep in te dienen tegen de ingediende melding, omdat geen sprake is van een beschikking op grond van de Algemene wet bestuursrecht.