Bekvechtende raadsleden, een burgemeester die regelmatig moet ingrijpen, maar Oostwoud krijgt ruïne en boomgaard met picknick tafels

OOSTWOUD – Eigenlijk zou het ‘Boetje’ afgelopen december al op de raadsagenda staan maar dat werd verplaatst naar afgelopen donderdag omdat Hart voor Medemblik er liever geen discussiestuk van wilde maken, tot afgelopen dinsdag toen bleek dat Niels de Waal zich per direct terug zou trekken uit de gemeenteraad waardoor het raadsvoorstel wel weer een discussiestuk werd.

Maar ook zonder De Waal als raadslid bleken de gemoederen op een bepaald moment flink op te lopen. Burgemeester Michiel Pijl had het dus ook druk om de raadsleden bij de les te houden en niet af te dwalen naar onderwerpen.

Waar het raadsvoorstel voor verreweg de meeste partijen niets meer dan een hamerslag was wilde Hart voor Medemblik toch haar tanden laten zien door een motie van afkeuring in te dienen na een opmerking van wethouder Jeroen Broeders dat het dossier het Boetje veel punten bevat die voor verbetering vatbaar zijn, zoals op transparantie en communicatie, maar zei de wethouder, ‘verder is er weinig aan de hand.’ Waarop fractievoorzitter Tjeu Berlijn van Hart voor Medemblik gesteund door de VVD en de ChristenUnie de motie van afkeuring in diende. De motie werd later verworpen.

Een andere motie van Hart voor Medemblik om de beslissing van wat er met de 200.000 euro moet gebeuren over te laten aan de dorpsraad kreeg ook niet de meerderheid van de stemmen, enkel Hart voor Medemblik, de VVD en de ChristenUnie stemden voor.

Het raadsvoorstel zelf werd met 16 tegen 10 stemmen aangenomen waardoor het Boetje deels gaat worden gesloopt, de oude boomgaard in ere wordt hersteld en er picknick tafels worden geplaatst.