Auto’s,trike, boot en harddrugs in beslag genomen na inval bedrijfspanden Medemblik

MEDEMBLIK – Op donderdag 13 juli heeft de gemeente Medemblik in samenwerking met Politie, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio NHN en Douane een grote controle uitgevoerd bij een grote opslagboxenlocatie aan de Nijverheidsweg in Medemblik. Daarbij zijn speurhonden ingezet. Het resultaat van de controle is positief, veel bleek in orde. In één opslag box werd harddrugs aangetroffen (minder dan 1 kilo). In verband hiermee zijn goederen, waaronder een aantal voertuigen, in beslag genomen door de politie. 

De gemeente Medemblik en andere partners streven naar een veilige leef- en werkomgeving in Medemblik; het thema ondermijning staat hoog op de agenda. Opslagboxen zijn veilige en anonieme vierkante meters voor criminelen om activiteiten te ontplooien. Om die reden is het gewenst opslagboxenlocaties te controleren. Het toezicht is gericht op bouwkundige aspecten, gebruik van de ruimtes, brandveiligheid, milieuaspecten, accijnsgoederen en illegale activiteiten in en om de opslagboxenlocatie.

Ondermijning 

Ondermijnende criminelen maken misbruik van de structuren, regels en faciliteiten uit de legale wereld ten behoeve van criminele activiteiten. Soms gaat dit gepaard met intimidatie of geweld. Hierdoor vervagen normen, wordt de rechtstaat aangetast en neemt de veiligheid en leefbaarheid af. De gemeente wil samen met haar partners ondermijnende criminaliteit tegen gaan. Een van de instrumenten die hiervoor ingezet worden zijn integrale controles. 

Regelmatig voert de gemeente en haar partners controles uit bij bedrijven en panden in de gemeente Medemblik.  Deze controles hebben een preventieve werking en helpen bij bewustwording onder inwoners, huurder, verhuurders en ondernemers. 

Vreemd verhaal?  
Inwoners die een vermoeden hebben van ondermijning kunnen daarvan een melding maken bij de politie (0900-8844). Liever anoniem? Dan kan men via Meld Misdaad Anoniem een melding doen; telefonisch via 0800-7000 of via het online formulier te vinden op www.meldmisdaadanoniem.nl.  Meld Misdaad Anoniem zorgt er vervolgens voor dat uw melding anoniem bij de juiste instantie terecht komt.   

Ook bij de gemeente kunnen inwoners vermoedens of signalen van fraude, illegale bewoning of andere vreemde zaken melden. Maakt u iets mee waar u een onderbuikgevoel aan overhoudt of herkent u een vreemd verhaal? Meld dit dan via vreemdverhaal@medemblik.nl  

Foto’s: Inter Visual Studio / Danielle Rood