Annette Fijn van Draat en Renata Fideli nieuwe bestuurders WilgaerdenLeekerweideGroep Wognum

WOGNUM – Annette Fijn van Draat en Renata Fideli zijn door de Raad van Toezicht van WLGroep benoemd tot de nieuwe Raad van Bestuur. Zij treden respectievelijk per 1 juni en 1 juli 2022 aan. Ze volgen daarbij John Kauffeld op, die interim de WLGroep met Peter Hoppener heeft bestuurd. 

De Raad van Toezicht heeft samen de OR, Cliëntenraad, MT en John Kauffeld unaniem gekozen voor deze benoeming na een zorgvuldig doorlopen selectieproces. Beide kandidaten zijn enthousiast om aan de slag te gaan. Ze realiseren zich dat er nog een stevige opgave ligt, en zien er naar uit om dit samen met de organisatie op te pakken. De selectiecommissie ziet met vertrouwen uit naar deze nieuwe fase.

Annette Fijn van Draat werkte als lid van Raad van Bestuur bij het Flevoziekenhuis. Eerder bekleedde zij verschillende managementfuncties bij onder andere het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Renata Fideli werkt op dit moment als directeur-bestuurder bij MeerWaarde in Haarlemmermeer. Eerder werkte ze onder meer als directeur binnen de maatschappelijke dienstverlening en als regiodirecteur bij Bureau Jeugdzorg.  Gedurende de inwerkperiode blijft John Kauffeld aan als interim bestuurder.

WLGroep zorgt ervoor dat iedereen in Westfriesland en omstreken deel uit kan (blijven) maken van de samenleving en zich hierin welkom en geaccepteerd voelt. Op deze manier kan hij in verbinding met anderen blijven en naar vermogen zijn leven naar eigen inzicht vorm (blijven) geven. Er werken circa 2.600 medewerkers en 1.500 vrijwilligers. Zij bieden zorg op maat aan meer dan 3.000 cliënten in Westfriesland en omstreken.