Alles wordt duurder in 2023, dus ook je rijbewijs

WEST-FRIESLAND – De Dienst Wegverkeer (RDW) heeft onder voorbehoud de tarieven voor het rijbewijs voor 2023 bekendgemaakt. Alleen het gemeentelijk kostendeel wordt verhoogd tot € 34,95 (was € 31,90).

Concepttarieven

De nieuwe tarieven zijn nog in concept, omdat de minister van Infrastructuur en Waterstaat hierop nog een formeel akkoord moet geven.

De rijkskostencomponent blijft € 9,70.

Het spoedtarief blijft € 43,80 (€ 9,70 standaard + € 34,10 spoed). Dit bekent dat met ingang van 1 januari 2023 de burger voor een reguliere rijbewijsaanvraag maximaal € 44,65 (€ 34,95 + € 9,70) betaalt. Voor een spoed rijbewijsaanvraag is dat dan € 78,75.

Verhoging afdracht door Wet digitale overheid

Het rijbewijs is sinds 2018 geschikt als online authenticatiemiddel bij overheidsorganisaties en diensten met een publieke taak. Om deze kosten te financieren, wordt de afdracht van gemeenten aan de RDW verhoogd met € 3,50. Dat gebeurt waarschijnlijk in de loop van 2023, als het voorstel van de Wet digitale overheid in werking treedt. Nu ligt het nog in behandeling bij de Eerste Kamer.