Afsluiting A.C. de Graafweg tussen Floris van Noordwijklaan en Tramweg

3 omleidingsroutes voor verkeer tijdens 1e afsluiting A.C. de Graafweg (N241)

WOGNUM – Tijdens de eerste grote wegafsluiting op de A.C. de Graafweg (N241) – die duurt van 23 januari tot 14 april – wordt het verkeer verspreid over 3 omleidingsroutes: 1 voor doorgaand verkeer en 2 voor lokaal bestemmingsverkeer.

Met deze spreiding wil de provincie de verwachte extra verkeersdrukte op de lokale wegen in goede banen leiden én de regio bereikbaar houden. 

Voor deze eerste afsluiting – die loopt vanaf de Floris van Noordwijklaan (Opmeer) tot de Tramweg (Wognum) – gelden de volgende omleidingsroutes:

  1. Het doorgaande verkeer en vrachtverkeer wordt vanaf de A7 via de N239 en de N242 omgeleid naar Verlaat en vice versa. Dit wordt met borden op de aansluitende wegen aangekondigd. Deze route geldt tijdens alle afsluitingen. 
  2. Bestemmingsverkeer vanuit Opmeer naar de A7 wordt in noordelijke richting omgeleid via de Opmeerderweg en de Westerstraat (lichtgroene route op de kaart).
  3. Bestemmingsverkeer komende vanaf de A7 naar Opmeer wordt in zuidelijke richting omgeleid via de Tramweg en de Spanbroekerweg (donkergroene route op de kaart).

De omleidingsroutes zijn tot stand gekomen in overleg met de gemeenten Opmeer en Medemblik, de nood- en hulpdiensten, OV-bedrijven en grote (transport)bedrijven. 

Attentieborden langs Spanbroekerweg

Als extra maatregel komen er borden langs de Spanbroekerweg om automobilisten te attenderen op de schoolgaande kinderen die hier fietsen. Nood- en hulpdiensten zoals de ambulance, brandweer en politie kunnen wel langs de afsluiting rijden. Zij krijgen toegang middels een slagboom.

Rijklaar maken 

Tijdens deze 1e afsluiting wordt de nieuwe weg vanaf de rotonde bij de Tramweg aangesloten op de A.C. de Graafweg bij de zendmast en rijklaar gemaakt: er wordt geasfalteerd, de bermen worden afgewerkt, de bebording en verlichting geplaatst en de belijning wordt aangebracht. Met de aanleg van de nieuwe weg is de gevaarlijke S-bocht uit de weg. Het oude deel van de A.C. de Graafweg wordt afgewaardeerd en gaat dienst doen als erftoegangsweg en fietspad. 

Beperkte ruimte

De afsluiting is de eerste van vijf grote afsluitingen waarmee weggebruikers te maken krijgen in 2023 en 2024. De afsluitingen zijn nodig omdat er veel werk moet worden verzet binnen zeer beperkte ruimte. Daarnaast is het voor de wegwerkers veiliger om te werken in een volledige afsluiting. Een extra voordeel is dat er sneller kan worden gewerkt. 

Verkeersveiligheid verbeteren

Met de herinrichting van de A.C. de Graafweg wil de provincie de verkeersveiligheid verbeteren en de doorstroming garanderen. Voor de veiligheid wordt de rijbaan verbreed van 6,10 naar 7,60 meter. Er komen minder in- en uitritten zodat auto’s en landbouwvoertuigen veiliger de weg kunnen op rijden. De scherpe S-bocht bij Wognum gaat uit de weg, waardoor deze voortaan rechtdoor loopt. Over het hele traject wordt het fietspad breder en ligt het verder van de weg af.