Aanwijzingsbesluit vechtsportwedstrijden gemeente Medemblik

Besluit van de burgemeester van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent het aanwijzen van risicovolle vechtsportwedstrijden waarvoor een evenementenvergunning verplicht is (Aanwijzingsbesluit vechtsportwedstrijden gemeente Medemblik 2023). De burgemeester van Medemblik, overwegende dat, het op grond van het gestelde in artikel 2:5, lid 5 van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2023 (verder Apv), zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 23 februari 2023, de organisator c.q. de vergunninghouder van door de burgemeester aan te wijzen categorieën vechtsportwedstrijden of -gala’s waarvoor een evenementenvergunning verplicht is, niet van slecht levensgedrag is;

overwegende dat, reguliere sportactiviteiten en sportwedstrijden in of op daarvoor bestemde accommodaties zijn uitgezonderd van het evenementenbegrip en dientengevolge niet vergunningplichtig of meldingsplichtig zijn;

overwegende dat, deze uitzondering niet geldt voor aangewezen vechtsportwedstrijden of -gala’s;

overwegende dat, full-contact vechtsportwedstrijden of -gala’s een verhoogde kans op ongeregeldheden met zich meebrengen;

overwegende dat, het om die reden niet wenselijk wordt geacht dat deze evenementen vergunningsvrij kunnen worden georganiseerd;

besluit: de volgende categorieën vechtsportwedstrijden aan te wijzen als risicovol:

  • 1.Mixed Martial Arts, ook wel genoemd gemengde vechtkunst, waaronder in ieder geval worden begrepen free fight (het vrije gevecht), vale tudo (Braziliaans Mixed Martial Arts), cage fight (kooigevecht), kickboksen en Muay Thai (Thaiboksen) in al hun varianten;
  • 2.te bepalen dat deze aanwijzing van de onder 1 genoemde categorieën vechtsportwedstrijden van toepassing is voor zover deze vechtsportwedstrijden worden georganiseerd in sportaccommodaties, multifunctionele accommodaties, openbare inrichtingen of soortgelijke locaties;
  • 3.te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na bekendmaking daarvan en onder intrekking van het Aanwijzingsbesluit vechtsportwedstrijden, zoals vastgesteld op 19 september 2020;
  • 4.dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit vechtsportwedstrijden gemeente Medemblik 2023.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Medemblik op: 1 juni 2023

Loading