Aanvraag omgevingsvergunning voor kappen van twee essen Parallelweg 2 in Abbekerk

ABBEKERK – Op 20 november 2023 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het kappen van twee essen (Fraxinus Excelsior ‘Atlas’) op het perceel nabij Parallelweg 2 in Abbekerk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00001814. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): het kappen of vellen van houtopstand

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Medemblik kan deze termijn één keer verlengen met zes weken. Medemblik kan de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.