Aanvraag omgevingsvergunning, voor kappen van 58 bomen Burg Elmersstraat, Mient en Dres in Sijbekarspel

SIJBEKARSPEL – Op 20 oktober 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het kappen van 58 bomen ten behoeve van de herinrichting van Sijbekarspel en Benningbroek op het perceel Burg Elmersstraat, Mient en Dres in Sijbekarspel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-002014. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en):

  • vellen van een houtopstand

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Medemblik kan deze termijn één keer verlengen met zes weken. Medemblik kan de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.