Zero tolerance beleid voor onderverhuurders huurwoningen

MEDEMBLIK – Binnen de gemeente Medemblik worden vele honderden (huur)woningen illegaal onderverhuurd veelal aan arbeidsmigranten. Huisjesmelkers kopen woningen die te koop komen in lagere prijssector om daarna te verhuren aan arbeidsmigranten die soms wel tot 4000 à 5000 euro per maand betalen aan huur.

De gemeente Medemblik is druk bezig met het maken van een inhaalslag om deze vorm van illegale bewoning tegen te gaan. De gemeente Medemblik staat huisvesting van arbeidsmigranten binnen de kerngrenzen niet toe en wil dat deze zoveel mogelijk bij de bedrijven zelf worden opgevangen. Al is er een probleem opgetreden met de provincie, sinds het aantreden van het nieuwe provinciebestuur zijn deze juist weer tegen wonen bij het bedrijf waar ze werken.

Zero tolerance beleid

Ook De Woonschakel ondervind last van huurders van (sociale) huurwoningen die tegen veel geld hun huurhuis onderverhuren en niet alleen onderverhuur aan arbeidsmigranten maar ook aan andere woningzoekenden die nog niet in aanmerking komen voor een reguliere huurwoning .

Tekst gaat door onder de afbeelding

Albert Gieling, directeur van de Woonschakel zegt tegen deze website hierover: “Met betrekking tot handelingen in het kader van de opiumwet/hennepteelt of het niet gebruiken van een sociale huurwoning maar daar andersoortige activiteiten in uit te voeren staan wij in beginsel positief tegenover de extra handvatten die verhuurders krijgen door de nieuwe mogelijkheden die gemeenten/burgemeesters krijgen. De Woonschakel volgt bijv. een zero tolerance beleid m.b.t. opiumwet/hennepteelt. Dat betekent bij constatering/proces verbaal dat de inzet is om de huurovereenkomst met de huurder te beëindigen en de woning zo spoedig mogelijk weer voor verhuur gereed te maken t.b.v. een woningzoekende. Hier streven wij naar samenwerking met de gemeente met zichtbaarheid richting buurt/wijk in de uitvoeringsmaatregelingen in voorkomende gevallen.

Op 1 januari 2024 treedt een nieuwe wet in werking, deze wet geeft de burgemeester meer handvatten om in geval van illegale activiteiten de woning of (bedrijfs)pand direct te sluiten. Mocht het gaan om een woning van De Woonschakel dan kan vanaf januari 2024 De Woonschakel zonder tussenkomst van de rechter de huurder van deze woning uit de woning zetten en het huurcontract per direct opzeggen.

Loading

One thought on “Zero tolerance beleid voor onderverhuurders huurwoningen

  1. Joke 31 oktober 2023 at 12:17

    Wij hebben zeker 4x melding gemaakt van onderverhuur bij ons in de straat, ze wonen er nog.

Comments are closed.