michiel pijl

Woonontheffing nieuwe burgemeester, krijgt jaar de tijd om woonruimte in de gemeente Medemblik te zoeken

MEDEMBLIK – Na het stoppen van burgemeester Frank Streng wegens ernstige gezondheidsklachten heeft de gemeenteraad besloten om de huidige burgemeester van Drechterland en voormalige wethouder in Hoorn Michiel Pijl aan te stellen als de nieuwe burgemeester van de gemeente Medemblik. Dit houdt ook in dat de nieuwe burgemeester zich moet vestigen in de gemeente Medemblik, Michiel Pijl woont nu nog in Westwoud, gemeente Drechterland.

Michiel Pijl heeft al aangegeven voornemens te zijn om te verhuizen naar de gemeente Medemblik, maar zolang hij nog geen woonruimte heeft gevonden en staat ingeschreven moet de gemeenteraad hem een ontheffing verlenen.

Lees ook: Michiel Pijl nieuwe burgemeester van Medemblik

Wel is het belangrijk dat de nieuwe burgemeester zo snel mogelijk in de gemeente Medemblik moet komen wonen, dit wordt door velen als belangrijk ervaren en is ook vastgelegd in de gemeentewet. Om de burgemeester de gelegenheid te geven om een geschikte woning te vinden en de overgang soepel te laten verlopen, heeft de wetgever bepaald dat de gemeenteraad mag besluiten een nieuwe burgemeester voor ten hoogste één jaar ontheffing te verlenen van de verplichting om de werkelijke woonplaats in de gemeente te hebben. Door gelijk de maximale ontheffingsduur van één jaar aan betrokkene beschikbaar te stellen, wordt de ruimte gegeven om weloverwogen een geschikte woning te zoeken.

Indien blijkt dat de burgemeester op 26 september 2024 nog niet woonachtig is en ingeschreven staat in de gemeente, kan de commissaris van de Koning conform artikel 170 Gemeentewet voor nog tweemaal één jaar ontheffing verlenen. De commissaris van de Koning maakt geen gebruik van deze bevoegdheid, voordat hij de raad hierover heeft gehoord.

In de periode dat de burgemeester nog niet werkelijk woonachtig is en ingeschreven staat in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente, kan hij aanspraak maken op een vergoeding van de kosten voor tijdelijke huisvesting en een vergoeding voor de reiskosten naar de woning waar hij ten tijde van de benoeming woonde.

Foto: Helene de Bruijn Fotografie

Loading