Woonlasten 13,5% hoger in de gemeente Medemblik dan in gelijkwaardige gemeenten

MEDEMBLIK – De oppositie in de gemeenteraad van Medemblik is de messen aan het slijpen nu de tijd van de begrotingsraad voor volgend jaar weer op de agenda staat. Het college zal een spervuur aan vragen kunnen verwachten van o.a. de VVD, die de begroting heeft uitgeplozen.

Woonlasten Medemblik hoog

Zo blijkt, ondanks dat het college zegt dat de woonlasten in de gemeente Medemblik in de pas lopen met die van andere gemeenten van dezelfde grote dit niet zo te zijn volgens de VVD. Tom Beerepoot zegt hierover dat nu dat de woonlasten 13,5% hoger liggen dan die van de benchmark gemeenten, en wil daarom ook van het college weten hoe zij dit verklaart en of zij niet heeft overwogen de OZB in 2024 niet verder te laten stijgen.

Lees ook: VVD wil opheldering prijsverschil gehandicaptenparkeerkaart

Peperdure inhuur

Medemblik
Tom Beerepoot (VVD)

Net zoals de overgrote meerderheid van de gemeenten in Nederland heeft of had ook de gemeente Medemblik een groot tekort aan werknemers, daarom moest Medemblik dure krachten inhuren en dat had weer een weerslag op de begroting. Nu na een fikse inhaalslag Medemblik het personeelsbestand weer heeft zien toenemen zou je denken dat de inhuur ook lager is geworden.

Helaas blijkt anders, zegt Tom Beerepoot van de VVD, waar de externe inhuur van de gemiddelde deelnemende gemeenten 18.3% bedraagt is dit in de gemeente Medemblik 29,4% dus bijna een derde van de totale loonsom gaat op aan externe inhuur. En terwijl er juist 400.000 euro is uitgegeven aan een grote wervingscampagne voor meer personeel. Tom Beerepoot wil daarom ook opheldering hierover.

Medemblik en het sociaal domein, komt dat nog goed?

Een ander punt waar de Tom Beerepoot van de VVD Medemblik over valt zijn de kosten van het sociaal domein die ook nu weer fors zijn gestegen. In het begrotingsvoorstel dat deze maand richting de gemeenteraad gaat zegt het college dat de gemeente Medemblik met de gecontracteerde zorgaanbieders voor een passend zorgaanbod zorgt. Maar Tom Beerepoot (VVD) wil dan wel eens van het college met hoeveel zorgaanbieders de gemeente Medemblik een contract heeft en of deze allemaal in onze regio zijn gevestigd of buiten onze regio.

Medemblik moet van de VVD de Incluzio-methode gaan gebruiken

Een ander punt waar de VVD al langere tijd op hamert is de invoering van het systeem dat onze noorderburen van Hollands Kroon gebruiken, de Incluzio-methode. Hier werkt de gemeente Hollands Kroon met 1 zorgondernemer samen die alles uit handen neemt van de gemeente Hollands Kroon. Daarom wil Beerepoot weten of de gemeente ook deze methode gaat omarmen of op voorhand afwijst.

Een ander punt waar bij Tom Beerepoot de wenkbrauwen gaan fronzen is de besparing op deze taakstelling. Het college wil een besparing van € 530.000,- respectievelijk € 650.000,- euro op het sociaal domein gaan bewerkstelligen zonder dat dit weerslag heeft op de kwaliteit van de zorg. Beerepoot wil opheldering van het college hoe zij dit denkt te kunnen doen.

Jeugdzorg blijft peperduur

Het aantal jongeren dat te maken krijgt met jeugdzorg is de laatste jaren sterk gestegen met een explosie van de kosten tot gevolg. Was men landelijk in 2015 gemiddeld 3.6 miljard euro kwijt, dit is in 2022 gestegen naar 6.5 miljard euro. Het aantal jongeren steeg van 1 op de 10 in 2015 naar 1 op de 7 in 2022. Nog langer geleden, in 2000 was dit 1 op de 27 jongeren die met jeugdzorg in aanraking kwam.

Voor de VVD en Tom Beerepoot is de boosdoener wel duidelijk, de stelselwijziging die het Rijk heeft doorgevoerd waardoor de verantwoordelijkheid van het Rijk naar de gemeenten ging. Beerepoot: “Nu ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeenten en de uitvoering bij de markt. Omdat niet goed is vastgelegd wat er onder jeugdzorg valt, is dit voor de markt een enorme prikkel om zoveel mogelijk aan te bieden. Het aantal lichte aanbieders van zorg is extreem gestegen; het leveren van zware zorg is minder attractief. Daardoor ontstaan voor jongeren, die het meeste zorg nodig hebben, wachtlijsten. Veel gemeenten lopen leeg op de jeugdzorg.

VVD wil stoppen met ‘onzinzorg’

Voor de VVD is het wel duidelijk, de gemeenten en dus ook de gemeente Medemblik, moeten stoppen met de ‘onzinzorg’, hiermee bedoelt de VVD dat lichte zorg door de verantwoordelijke opvoeders zoals de ouders dient te worden opgepakt. Tom Beerepoot wil daarom ook weten of het college het standpunt van de VVD onderstreept en dat niet alles vergoed dient te worden en dat er duidelijke keuzes moeten worden gemaakt.

De belangrijkste taak voor gemeenten is dan ook het schrappen van “de onzin” zorg. Met andere woorden “lichte zorg” dient  door de verantwoordelijke opvoeders opgepakt te worden. Onderschrijft het college deze mening? Graag vernemen wij de mening van het college hierover? Bent u het met ons eens dat niet alles vergoed dient te worden en dat er duidelijke keuzes gemaakt dienen te worden ?