Ringexcursie Natuurvereniging Wierhaven 14 oktober 2023

WIERHAVEN – Op zaterdagmorgen 14 oktober 2023 is er gelegenheid om het vangen en ringen van vogels eens van dichtbij mee te maken. Veel mensen zijn vaak verrast over hoe mooi heel gewone vogels er van dichtbij uitzien. Er is geen enkele garantie te geven voor wat er gevangen kan worden, maar in deze tijd van het jaar is een Vuurgoudhaan of Bladkoning evengoed mogelijk als een IJsvogel of Appelvink. Koolmees, Pimpelmees en Roodborst worden eigenlijk altijd wel gevangen.

Al ruim 25 jaar worden er aan de randen van het Robbenoordbos vogels gevangen (legaal!) en geringd ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. In Nederland wordt dat al gedaan vanaf 1913. Hier staat de teller inmiddels op meer dan 80.000 geringde vogels, vooral zangvogels.

Lees ook: Nachtvlinders spotten op de Wierhaven

De database voor al deze geringde vogels zit in Wageningen bij het Vogeltrekstation, Centrum voor vogeltrek en -demografie. Hier kan iedereen een gevonden ring melden, liefst met details zoals: ringnummer natuurlijk, vogelsoort (geslacht m/v, leeftijd, indien je dat kunt vaststellen), vinddatum, vindplaats en indien bekend, doodsoorzaak.

De naam geeft meteen ook aan, waarom vogels geringd worden. Oorspronkelijk om de trekroutes te kunnen reconstrueren op basis van terug gevonden of gevangen, geringde vogels. Maar met een zangvogel in de hand zijn leeftijd en geslacht vaak ook vast te stellenen en kan de verhouding bepaald worden tussen volwassen en jonge vogels (indirect: broedsucces van dat jaar). We kunnen ook zien of mannetjes een andere timing hebben dan vrouwtjes (vaak wel). Daarnaast krijgen we inzicht, of vogels trouw zijn aan hun broedgebied of overwinteringsgebied (blijkt verbluffend trouw soms!). En of jonge vogels een volgend jaar terugkeren naar hun geboortegrond. Tegenwoordig doet een aantal ringers ook mee aan zoönose-onderzoek. Gevangen vogels worden dan getest op bijvoorbeeld vogelgriep of Westnijlvirus.

Excursiegangers zijn van harte welkom vanaf 08:00 uur (vrije inloop tot 12 uur) bij gemaal Leemans, 1,5 km zuid van Den Oever, maar voor de navigatie: Noorderdijkweg 28 Wieringerwerf.

Graag voor aan de weg wachten tot u wordt rondgeleid en niet op eigen gelegenheid het bos in gaan.

De excursie is gratis, maar een vrijwillige bijdrage aan het ringonderzoek wordt op prijs gesteld

Foto: Vuurgoudhaan (foto: Wim Kuitems)