Wethouder Broeders: “Liever niet maar als het moet gaan we naar de rechter”

MEDEMBLIK – Toen afgelopen dinsdag het toch wel verwachtte besluit van de gemeente Medemblik kwam om de projectontwikkelaar van Medemblik aan Zee af te halen vanwege het niet na komen van het contract dat de projectontwikkelaar had met de gemeente Medemblik, rezen direct de vragen of de projectontwikkelaar hier wel mee akkoord zou gaan en of de projectontwikkelaar vervolgstappen zou gaan ondernemen.

Medemblik staat zeer stevig in haar schoenen wat dit betreft, het contract is waterdicht en spreekt duidelijk van een opleveringsdatum van 10 maart 2024 en bij niet nakomen Medemblik het contract kan ontbinden, de 100.000 euro die de projectontwikkelaar heeft betaald voor het project terug te betalen, minus de kosten om het stadhuis weer in dezelfde staat te krijgen als toen het door de gemeente Medemblik aan de projectontwikkelaar werd overgedragen.

Wethouder Jeroen Broeders zegt tegen deze website: “Het had de voorkeur dat het plan uitgevoerd zou zijn conform afspraken. Op basis van de verkoopovereenkomst moest het hele project op 10 maart gerealiseerd zijn. Omdat het plan niet is gerealiseerd en wijzigen van het plan juridisch niet mogelijk is zonder nieuwe aanbesteding, resteert niets anders dan het huidige plan te stoppen. We zijn er niet van overtuigd dat meer tijd geven aan het oude plan wel tot uitvoering zal leiden. Dit is geen fijne beslissing om te nemen maar in onze ogen wel de enige juiste.

In gesprek met deze website zegt de wethouder op de vraag of Medemblik de stap naar de rechter gaat maken: “Ontwikkelaar MAZ zal het hele complex (van stadhuis en bijbehorende grond) moeten terug leveren aan de gemeente. Als MAZ medewerking verleent, dan kunnen partijen dit gezamenlijk in goed overleg afhandelen. Als MAZ geen medewerking verleent, is de gemeente genoodzaakt om naar de rechter te stappen. De juridische positie van de gemeente is echter ijzersterk.

Hoe nu verder

Over hoe het nu verder moet zegt wethouder Broeders dat de gemeente Medemblik zich eerst moet gaan beraden. Of de 2 afvallers van de inschrijving een nieuwe kans krijgen, of dat er een geheel nieuwe inschrijving wordt geopend weet de wethouder nu nog niet. Er is ook een kans dat het stadhuis in eigendom van de gemeente Medemblik blijft.

Ideeën in overvloed

Voor de binnenstadbewoners van de gemeente Medemblik is er maar 1 optie, de aanbouw slopen, en daar parkeerplaatsen maken. Zo wordt het parkeerprobleem voor een groot deel opgelost en, en dat is voor veel Medemblikkers heel belangrijk, de feesttent van Rondom kan blijven staan waar het al jaren staat, op de parkeerplaats en niet bij de Bonifaciuskerk wat de bedoeling zou gaan worden.