Wet bodembescherming Beschikking Kerkweg 5 te Abbekerk

ABBEKERK – De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, naar aanleiding van een ingediend evaluatierapport, ingestemd met de uitgevoerde sanering op de locatie Kerkweg 5 te Abbekerk in de gemeente Medemblik.

Inzage

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 10 augustus tot 21 september 2023 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak.

Voor een telefonische toelichting en het maken van een afspraak voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen via telefoonnummer 088-102 1300 onder vermelding van zaaknummer OMG-010069/DMS425407.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaren indienen tegen de beschikking tot zes weken na de verzending van de beschikking. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.